Přejít k obsahu

Informační systémy

Zkratka st. oboru: IS
Součást st. programu: INIB
Délka studia: 3 roky
Titul: Bc.
Forma: prezenční
Garantující katedra: KIV

Studium tohoto oboru je velkou příležitostí pro studenty se zájmem o práci na rozhraní informatiky a ekonomie. Studium informatických, ekonomických a právnických předmětů vytváří ideální podmínky pro dobré uplatnění absolventů v lokálních i v nadnárodních firmách v téměř všech oblastech národního hospodářství (softwarový, automobilový a mediální průmysl, finanční služby nebo poradenství, veřejná správa). 

Forma a délka studia

Studijní obor Informační systémy lze studovat v prezenční formou  a standardní doba studia je 3 roky.

Obsah studia

Celosvětový trh práce ukazuje stále větší potřebu globálně uvažujících informatiků se znalostmi a dovednostmi, které odpovídají aktuálním potřebám praxe nejen v oblasti informačních technologií, ale i v oblastech řízení, organizace, ekonomiky, obchodu a práva. Studijní plán nového oboru Informační systémy plně respektuje světový standard IS 2002 (Model Curriculum and Guidelines for Undergraduate Degree Programes in Information Systems) a CC 2005 (Computing Curriculum 2005), dle kterého jsou do studia zařazeny i předměty objasňující základní principy makroekonomie, financí, účetnictví, obchodu, práva, základů marketingu a managementu, pro které byl vytvořen dostatečný prostor. Z oblasti informačních technologií jsou probírány základy hardwaru, systémové a aplikační programové vybavení, perspektivní metody programování, nové databázové technologie, teorie a praxe informačních systémů, bezpečnost systémů. 

Kromě předepsaných předmětů má student možnost si zapsat libovolné další předměty z kterékoliv fakulty Západočeské univerzity a věnovat se tak i dalším oborům, které jej zajímají.

Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna na portálu ZČU, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok.

Patička