Přejít k obsahu

Matematika a finanční studia

Matematika a finanční studia

Zkratka st. programu: MFS18 
Délka studia: 3 roky
Titul: Bc.
Forma: prezenční
Garantující katedry: KMA

Současná doba se vyznačuje vysokou poptávkou po absolventech, kteří jsou schopni využívat sofistikované matematické a statistické metody ve firemní praxi (statistické zpracování dat, tvorba a oceňování firemních projektů, orientace ve výpočtech spojených s investicemi a pojištěním, atd.). Rovněž je požadováno zvládat netradiční, neučebnicové přístupy k problémům s důrazem na vlastní aktivitu. Cílem programu Matematika a finanční studia je připravit absolventy na zvyšující se tržní požadavky jak po teoretické, tak i praktické stránce ubírající se uvedeným směrem. Z pohledu studentů se jedná o výhodnou investici do vlastního budoucího kariérního rozvoje, jelikož dlouhodobě panuje vysoká uplatnitelnost absolventů na trhu práce v širokém spektru nabízených pracovních pozic.

Jak budete studovat?

Náplní vašeho studia bude porozumění základním technikám z oblasti matematiky, statistiky, informatiky a financí, které budete dále využívat v navazujících předmětech, kde se zaměříte na získání hlubších znalostí v oblasti finanční informatiky, výpočtové statistiky, finanční a pojistné matematiky, modelů analýzy firmy, teorie informace, matematické ekonomie a základů náhodných procesů. Od druhého ročníku si v rámci některých předmětů vyzkoušíte aplikaci získaných znalostí na reálných problémech (investiční studie ve firmě, investování na akciových trzích, statistické zpracování dat, atd.). Součástí studia je také možnost, abyste jeden nebo dva semestry studovali na zahraniční univerzitě, což bude podpořeno stipendiem z fakulty.

K čemu vám to bude?

Znalost základních ekonomických pojmů, procesů a modelů vám poskytne konkurenční výhodu v porovnání s ostatními absolventy technicky zaměřených bakalářských programů. Zároveň si zlepšíte znalost angličtiny a naučím se používat komerční i otevřené softwarové nástroje pro statistické zpracování dat a pro simulace, zhodnotit ekonomická data a identifikovat i případné problémy. Díky tomu se po absolvování programu Matematika a finanční studia stanete odborníkem s možností uplatnění jako součást firemní skupiny projektující firemní informační a manažerský systém, jako součást firemní analytické a ekonomické skupiny, nebo jako ekonomický a finanční analytik. 

Absolventi mohou následně pokračovat v navazujícím magisterském programu Matematika a finanční studia.

Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna na portálu ZČU, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok.

Patička