Přejít k obsahu

Specializace Umělá inteligence a automatizace

Zkratka st. specializace: UIA18 
Součást st. programu: KŘT 
Délka studia: 3 roky
Titul: Bc.
Forma: prezenční
Garantující katedra: KKY

Cílem specializace je poskytnout základy toho, jak metodami umělé inteligence řešit úlohy, se kterými si zatím uměl poradit pouze člověk. Student se například seznámí s tím, jak naučit počítač myslet, vidět, slyšet a mluvit či zpracovávat data pro medicínské účely.

Metody umělé inteligence, strojového učení, reprezentace znalostí a automatizace nacházejí široké uplatnění zejména při tvorbě a aplikaci specializovaných systémů např. s podporou počítačového vidění, automatického rozpoznávání a syntézy řeči, při automatizaci složitých procesů v technické i společenské praxi, v průmyslu, lékařství, biotechnologiích, diagnostice nebo ekonomii. Po odbornících v uvedených oblastech je ve společnosti dlouhodobě vysoká poptávka.

Forma a délka studia

Studijní program Kybernetika a řídicí technika lze studovat v prezenční formě se standardní délkou studia 3 roky.
Studijní program obsahuje dvě specializace:

  • Automatické řízení a robotika
  • Umělou inteligence a automatizace

 Student si v průběhu 2. ročníku studia zvolí jednu z výše uvedených specializací dle svých preferencí.

 Absolventi programu mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu Kybernetika a řídicí technika.

Obsah studia

Studenti během studia získají kromě obecných znalostí z oboru kybernetiky a informatiky též specifické vědomosti především z oblasti umělé inteligence, automatizace rozhodovacích procesů nebo modelování biotechnologických procesů. Skladba studijního plánu studentům pomůže dosáhnout špičkových znalostí v těchto oborech. S pomocí obecných znalostí a metod umělé inteligence se studenti naučí, jak řešit úlohy a rozhodovat problémy automaticky – bez přímé účasti člověka.

Podle vlastního zájmu si student může prohlubovat znalosti v kterékoliv oblasti s využitím doporučených i ostatních výběrových předmětů.

Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna na portálu ZČU, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok.

Patička