Přejít k obsahu

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří v roce 2019 se bude konat 30.1.2019 
v prostorách Fakulty aplikovaných věd.

 V loňském roce jsme pro Vás připravili:

Výukové a fakultní pracoviště FAV


exkurze-fy-01-800

FYZIKA

 • laboratoř pro přípravu nové generace tenkovrstvých materiálů s unikátními fyzikálními a funkčními vlastnostmi (např. supertvrdost, fotokatalýza, vodoodpudivost, antibakteriální či biokompatibilní povrch) + reálné ukázky
 • ukázky plazmatu – jakým způsobem se generuje a jak se využívá pro vytváření nových materiálů připravených „atom po atomu“ a jakou roli hrají vakuové technologie při generování plazmatu za velmi nízkých tlaků
 • nejmodernější systémy umožňující zkoumání mikrosvěta (např. skenovací elektronový mikroskop, mikroskop atomárních sil, nanoindentor, termogravimetr)

 


exkurze-gem-01-800

GEOMATIKA

Taje tvorby analogových i digitálních map:

 • praktické ukázky terénního měřického vybavení, včetně nejmodernějších přístrojů jako je totální stanice s laser-skenem, bezpilotní dron či permanentní měřící stanice GPS/GNSS 
 • zpracování dat v prostředí geografických informačních systémů až po prezentaci výsledné mapy na webu, vytištěné na papíře nebo i na 3D tiskárně


 


exkurze-ma-01-800

MATEMATIKA

 • moderní pojetí výuky matematiky na VŠ. Ukázky matematických software. Kdy můžeme věřit software, kdy nám pomáhá a kdy škodí (ukázky: AlmaMATHer, WolframAlpha, Geogebra, PhotoMath, ... ). 
 • matematika kolem nás - dozvíte se, jaké matematické metody lze použít k popisu problémů reálného světa a kde všude můžete matematiku najít. Uslyšíte například o problémech visutých mostů, hraní na burze a výměně paliva v jaderných elektrárnách nebo jak souvisí matematika s pětiosým obráběním nebo navrhováním lopatek turbín a kódováním.

exkurze-kyb-01-800

KYBERNETIKA

 • laboratoř syntetické biologie, kde se seznámíte s nástroji pro modelování a simulaci genetických sítí; procesem sestavení DNA; genetické modifikace mikrobů či statistické analýzy buněčných jevů
 • laboratoř „Robotičtí artisté“ s ukázkami využití automatického řízení v praxi. K dispozici vám bude několik robotických "artistů" jako je Robotický lachtan, Míč na válci, Dvoukolka - mini segway ovládaný mobilem, Robotická slunečnice či Píďalka - prototyp inspekčního robota.

 


exkurze-inf-01-800

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

 • bioinformatika - neurolaboratoř – hry ovládané mozkovými vlnami, hádání čísla z mozkových vln, měření biopotenciálů , měření reakční doby, automobilový simulátor, závod robotických koulí ovládaných mozkovými vlnami, kosterně-svalový model člověka, vyšetření hlasivek
 • "Internet of Things" - stroj na osazování a opravy desek plošných spojů, vybavení a vývoj embedded aplikací
 • počítačová grafika - ukázky prací studentů, digitální pískoviště, identikit pachatele, herní koutek
 • přednášky, diskuze se zástupci IT firem a uplatnění absolventů, možnosti studia na KIV
 • počítačové sítě, softwarové inženýrství, informační systémy, finanční informatika a statistika, zpracování přirozeného jazyka, robofotbal
 • zahájení středoškolské programátorské soutěže Pilsprog

exkurze-me-01-800

MECHANIKA

 • testování klasických a heterogenních materiálů (kompozity, piezoelektrické materiály, pryže, pěny) kontaktními a bezkontaktními metodami; měření mechanických vlastností částí živých organizmů (kosti, měkké tkáně) a analýza proudění a fyzikálních vlastností kapalin v interakci s pevnými látkami 
 • ukázky počítačových simulací, např.: proudění tekutin v různých technických aplikacích nebo živých organizmech (tok krve v bypassech či prokrvení jater), namáhání kloubních náhrad a ortopedických fixačních prostředků;  analýzu vibrací silničních a kolejových vozidel, jaderných reaktorů, robotů; simulaci nárazových zkoušek a dopravních nehod; vibrace a vyzařování hluku nejen v automobilových převodovkách; ověření funkčnosti, bezpečnosti a spolehlivosti konstrukcí

exkurze-sta-01-800

STAVITELSTVÍ

 • prohlídka učebny stavitelství s ukázkami systémů pro zděné konstrukce a objekty. Ukázky prací studentů a ukázka výukových programů.

Patička