Přejít k obsahu

Nabídka kombinovaného ("dálkového") studia na FAV

Máte zájem studovat dálkově při zaměstnání a zajímá vás informatika, kybernetika, matematika nebo mechanika?
V případě, že máte zájem o magisterské či doktorské studium, potom je pro vás Fakulta aplikovaných věd správnou volbou.

Můžete vybírat z magisterských a doktorských oborů a specializací, u kterých je v charakteristice uvedena možnost kombinované formy studia. U těchto oborů se předpokládá, že bude jejich kombinovaná  varianta v aktuálním akademickém roce skutečně otevřena.

Výuka probíhá většinou 1x za 14 dnů v pátek a sobotu (přiblížně 18hodin na předmět za semestr). Aktuální rozvrhy jsou uvedeny v části student, analogicky budou vytvářeny pro příští rok. V případě, že není Váš obor v rozvrhu uveden, probíhá výuka inndividuálně po domluvě s vyučujícím. Seznam předmětů ve stujním programu naleznete na portálu ZČU.

Upozornění pro zájemce o kombinovanou formu bakalářského studia

Fakulta aplikovaných věd v přijímacím řízení do bakalářských oborů pro rok 2019/2020 neotevírá žádný studijní obor v kombinované formě, dobíhat bude pouze výuka ve vyšších ročnících. Omlouváme se všem za případné komplikace.

Ve zvláštních případech umožníme převedení do kombinované formy u těch studentů, kteří budou řádně přijati do prezenční formy a kteří již na FAV studovali, z nějakého důvodu studium ukončili, ale budou mít uznané odstudované předměty vyššího ročníku, takže se mohou připojit k výuce běžící ve vyšších ročnících.

Pro studenty vyšších ročníků, kteří řádně studují v kombinované formě, se nic nemění. Neotevření přijímacího řízení do prvního ročníku v kombinované formě samozřejmě neznamená okamžité ukončení veškeré výuky a rádi umožníme úspěšné ukončení studia všem současným studentům fakulty v kombinované formě.

Patička