Přejít k obsahu

Navazující magisterské studium - 2019/2020

Magisterské studium navazuje na studium bakalářské a poskytuje 2. stupeň vysokoškolského vzdělání. Délka studia je 2 roky, kromě oboru Stavitelství a programu Územní plánování, kde je délka studia pouze 1,5 roku. Absolvent získá po ukončení titul Ing. nebo Mgr. a najde uplatnění jako expert v daném oboru případně se může věnovat vědě a výzkumu například v doktorském studiu.


Oblast fyzika
- standardní doba studia - 2 roky

Studijní program

Obor

Forma
studia

Aplikované vědy a informatika 

Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství (Ing.) prezenční

Oblast Geomatika

Studijní program

Obor/Specializace

Standardní
doba studia
(roky)

Forma
studia

Geomatika

Obor:

Geomatika (Ing.)

2 prezenční
 kombinovaná
Územní plánování (Ing.)

Specializace:

Informační modelování staveb (Ing.)

Strategické plánování měst a regionů (Ing.)

1,5 prezenční

Oblast Informační technologie 
-
standardní doba studia - 2 roky 

Studijní program

Obor

Forma
studia

Inženýrská informatika

Informační systémy (Ing.) prezenční

Medicínská informatika (Ing.)

prezenční

Počítačová grafika (Ing.) prezenční
Počítačové systémy a sítě (Ing.) prezenční
Softwarové inženýrství (Ing.) prezenční
kombinovaná

Oblast Kybernertika
-
standardní doba studia - 2 roky

Studijní program

Obor

Forma
studia

Aplikované vědy a informatika Kybernetika a řídicí technika (Ing.)

prezenční
kombinovaná

Inženýrská informatika Řídicí a rozhodovací systémy (Ing.) prezenční

Oblast Matematika 
- standardní doba studia - 2 roky,
U programů, reps. oborů zakončených získáním titulu Mgr. možnost složení státní rigorózní zkoušky a získání titulu RNDr.

Studijní program

Obor

Forma
studia

Připravované
studijní programy
a jejich specializace

Matematika a její aplikace (Mgr.) možnost RNDr.

prezenční
Matematika a finanční studia (Ing.) prezenční
Matematika Učitelství matematiky pro střední školy (Mgr.)
možnost RNDr.
prezenční Učitelství matematiky pro střední školy
 
POZN. v případě získání akreditace nového studijního programu je podaná přihláška na původní obor považována za přihlášku na nový program, viz podmínky přijetí

Oblast Mechanika 
- standardní doba studia - 2 roky

Studijní program

Obory původního studijního programu
(na tyto obory již nelze podat přihlášku)

Forma
studia

Nově akreditovaný
studijní program
a jeho specializace
(e-přihláška je otevřena pouze pro tyto specializace)

Původní studijní program:
Počítačové modelování v inženýrství

Nově akreditovaný studijní program:
Aplikovaná mechanika (Ing.)

Aplikovaná mechanika (Ing.) prezenční

- Dynamika konstrukcí a mechatronika (Ing.)

- Biomechanika a mechanika moderních materiálů (Ing.)

Výpočty a design konstrukcí (Ing.)

Dynamika konstrukcí a mechatronika (Ing.) prezenční
Výpočty a design (Ing.) prezenční

POZN. v případě získání akreditace nového studijního programu je podaná přihláška na původní obor považována za přihlášku na nový program, viz podmínky přijetí

Akreditace byla udělana v únoru 2019, tzn. přihlášky na obor již nejsou v e-přihlášce dostupné. Přihláška se podává na specializaci nově akreditovaného studijního programu Aplikovaná mechanika.


Oblast Stavitelství 
- standardní doba studia - 1,5 roku

Studijní program

Obor

Forma
studia

Stavební inženýrství Stavitelství (Ing.) prezenční

Patička