Přejít k obsahu

Navazující magisterské studium - 2020/2021

Magisterské studium navazuje na studium bakalářské a poskytuje 2. stupeň vysokoškolského vzdělání. Délka studia je 2 roky, kromě programu Územní plánování, kde je délka studia pouze 1,5 roku. Absolvent získá po ukončení titul Ing. nebo Mgr. a najde uplatnění jako expert v daném oboru případně se může věnovat vědě a výzkumu například v doktorském studiu.


Oblast fyzika
- standardní doba studia - 2 roky

Studijní program

Obor

Forma
studia

Aplikované vědy a informatika 

Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství (Ing.) prezenční

Učitelství fyziky pro střední školy (Mgr.)
možnost RNDr.

Nutné zvolit přidružený studijní program druhého aprobačního předmětu:

matematika

biologie

chemie

prezenční

Oblast Geomatika

Studijní program

Obor/Specializace

Standardní
doba studia
(roky)

Forma
studia

Geomatika

Obor:

Geomatika (Ing.)

2 prezenční
 kombinovaná
Územní plánování (Ing.)

Specializace:

Informační modelování staveb (Ing.)

Strategické plánování měst a regionů (Ing.)

1,5 prezenční

Oblast Informační technologie 
-
standardní doba studia - 2 roky 

Studijní program

Obor

Forma
studia

Inženýrská informatika

Informační systémy (Ing.) prezenční

Medicínská informatika (Ing.)

prezenční

Počítačová grafika (Ing.) prezenční
Počítačové systémy a sítě (Ing.) prezenční
Softwarové inženýrství (Ing.) prezenční
kombinovaná

Oblast Kybernertika
-
standardní doba studia - 2 roky

Studijní program

Obor

Forma
studia

Aplikované vědy a informatika Kybernetika a řídicí technika (Ing.)

prezenční
kombinovaná


Oblast Matematika 
- standardní doba studia - 2 roky,
U programů, reps. oborů zakončených získáním titulu Mgr. možnost složení státní rigorózní zkoušky a získání titulu RNDr.

Studijní program

Poznámka

Forma
studia

Matematika a její aplikace (Mgr.) možnost RNDr.

prezenční
Matematika a finanční studia (Ing.) prezenční
Učitelství matematiky pro střední školy (Mgr.)
možnost RNDr.

Nutné zvolit přidružený studijní program druhého aprobačního předmětu:

fyzika

biologie

chemie

geografie

prezenční

Oblast Mechanika 
- standardní doba studia - 2 roky

Studijní program

Specializace

Forma
studia

Aplikovaná mechanika (Ing.)

Dynamika konstrukcí a mechatronika (Ing.) prezenční
Biomechanika a mechanika moderních materiálů (Ing.) prezenční
Výpočty a design konstrukcí (Ing.) prezenční


Oblast Stavitelsví 
- standardní doba studia - 2 roky 

Studijní program

Specializace

Forma
studia

Stavební inženýrství - moderní budovy (Ing.)

Navrhování a provádění budov(Ing.) prezenční
Správa a řízení provozu budov(Ing.) prezenční

Patička