Přejít k obsahu

Územní plánování - Informační modelování staveb

Zkratka st. specializace: IMSn
Součást st. programu: UPL18n 
Délka studia: 1,5
Titul: Ing.
Forma: prezenční  
Garantující katedra: KGM
Kontakt: Doc. Ing. Václav Čada, CSc.

Absolvent navazujícího magisterského programu Územní plánování bude připraven uplatnit se v praxi projekčních kanceláří se zaměřením na územní a regionální rozvoj, tvorbu územních plánů, územně plánovací dokumentace, pozemkové úpravy, sběr geodat a prostorových informací pro Územně analytické podklady, vedení a správu těchto dokumentací. Mohou se stát také členy zpracovatelských týmů územně plánovací dokumentace nebo působit ve veřejné správě na odborech územního plánování obcí s rozšířenou působností nebo na krajských úřadech. Absolventi studijního programu se uplatní především jako specialisté na vybrané aspekty územně plánovací činnosti, v developerských a stavebních společnostech, realitních agenturách apod.

Forma a délka

Studijní obor Územní plánování lze studovat v prezenční formě a standardní doba studia je 1,5 roku.


Obsah studia

Program Územní plánování je koncipován v průběhu celého studia jako vzdělání multidisciplinární s proporčně vyváženým poměrem technických, technologických a humanitních disciplín, teoretických a praktických předmětů. Územní plánování velice úzce souvisí také s pořizováním široké škály prostorových informací, jejich správou, hodnocením kvality a vytěžováním pro rozhodovací procesy v území. Na tyto, zejména technické, aspekty územního plánování se studijní program zaměřuje a využívá tak potenciálu technické fakulty především v oblasti tvorby územně plánovací dokumentace nástroji geografických informačních systémů (GIS), vizualizace plánů klasickými prostředky počítačové kartografie, webových mapových služeb a především komplexního modelování staveb v pojetí standardu CEN/TC 442 informačního modelovaní staveb (BIM – Building Information Modeling) v průběhu jejich celoživotního cyklu.

Program Územní plánování je možné studovat ve dvou specializacích:

1) Informační modelování staveb a

2) Strategické plánování měst a regionů.

Kromě předepsaných předmětů má student možnost si zapsat libovolné další předměty z kterékoliv fakulty Západočeské univerzity a věnovat se tak i dalším oborům, které jej zajímají.

Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna na portálu ZČU, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok.


Uplatnění absolventů

Absolventi se uplatňují v praxi v projekčních a inženýrských organizacích, či v urbanistických ateliérech. Dále pak v subjektech veřejné správy na úrovni státu, krajů a obcí. V neposlední řadě i v rámci společností a institucí zabývajících se investiční výstavbou, rozvojovými projekty a realizací staveb.

 

Další informace o oboru nalezenete na stránkách: https://kgm.zcu.cz/studijni-programy-a-obory/

Patička