Přejít k obsahu

Kybernetika a řídicí technika

Zkratka st. oboru: KŘTn 
Součást st. programu: AVIn 
Délka studia: 2  roky
Titul: Ing.
Forma: 
   prezenční / kombinovaná
Garantující katedra: KKY

Studium poskytuje úplné vysokoškolské vzdělání v řízení procesů technického i netechnického charakteru (ekonomie, ekologie, lékařství a pod.), v návrhu řídicích systémů a v aplikacích umělé inteligence. Široké znalosti, získané studiem teoretických disciplín a doplněné praktickými poznatky z aplikačně zaměřených předmětů, dávají absolventům všech specializací studia mimořádně dobré možnosti uplatnění v průmyslových podnicích, malých firmách, bankovnictví, zdravotnictví, státní správě a rovněž v oblasti výzkumu a vzdělávání.

Forma a délka studia

Obor Kybernetika a řídicí technika lze studovat v prezenční i kombinované formě (dálkově), standardní doba studia jsou 2 roky

Obsah studia

Studium je nabízeno v těchto specializacích:

V oblasti své specializace budou studenti také zapojeni do vědecko-výzkumné činnosti katedry.

Kromě předepsaných předmětů má student možnost si zapsat libovolné další předměty z kterékoliv fakulty Západočeské univerzity a věnovat se tak i dalším oborům, které jej zajímají.

Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna na portálu ZČU, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok.

Uplatnění

Absolventi získají znalosti, které mohou uplatnit v profesi ihned po ukončení magisterského studia a zároveň znalosti, na které mohou navázat (studenti s výborným prospěchem) v doktorském studiu studijního programu Kybernetika na ZČU nebo i na zahraničních univerzitách.

 

 

Patička