Přejít k obsahu

Matematika a finanční studia

Zkratka st. programu: MFS18n
Délka studia: 2 roky
Titul: Ing. 
Forma: 
   prezenční
Garantující katedra: KMA

Cílem oboru je vychovávat studenty s kvalitním abstraktním myšlením, znalostí relevantních matematických technik a základních modelů v moderní ekonomii a financích, a v neposlední řadě i schopností zpracování a analýzy reálných i simulovaných dat.

Po úspěšném ukončení studia se můžete velmi dobře uplatnit v oboru financí, bankovnictví a pojišťovnictví, na různých analytických pozicích poradenských a investičních firem, apod. Pokud budete mít chuť, můžete pokračovat ve studiu doktorského programu Matematika.

Forma a délka studia

Studium je možné absolvovat v prezenční formě. Standardní doba studia je 2 roky. 

Obsah studia

V průběhu studia získáte obecný přehled o moderních matematických nástrojích a metodách. Důraz bude kladen zejména na oblast statistiky, zpracování dat, diskrétní a spojitou optimalizaci a matematické modelování v ekonomii a financích. Naučíte se vytvářet a analyzovat matematické modely přírodovědných a zejména společenských procesů, provádět jejich počítačové simulace, navrhovat numerické metody jejich řešení a testovat hypotézy na základě zpracování reálných dat.vytvářet a analyzovat matematické modely přírodovědných a zejména společenských procesů, provádět jejich počítačové simulace a navrhovat numerické metody jejich řešení.

Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna na portálu ZČU, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok.

Patička