Přejít k obsahu

Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství

Zkratka st. oboru: AFIn 
Součást st. programu: AVIN
Délka studia: 2 roky
Titul: Ing.
Forma: prezenční
Garantující katedra: KFY

Interdisciplinární obor, který se opírá o využití moderní počítačové a měřicí techniky. Předmětem studia je především modelování chování složitých systémů a zkoumání komplikovaných dějů při technologických procesech.

Obsah studia

Studijní obor nabízí dvě specializace:

  • Fyzika technologických procesů

    Je zaměřena na fyziku pevných látek a inženýrství materiálů. Absolvent získá hluboké znalosti fyzikálních technologií vytváření tenkých vrstev a modelování termomechanických procesů. Kromě toho se seznámí s elektronickými systémy a měřící technikou potřebnou pro studium struktury a vlastností látek.

    Uplatnění najde absolvent v širokém rozsahu výrobních i nevýrobních aktivit, např. při zavádění a vývoji moderních fyzikálních technologií a složitých měřicích systémů. Dále může pracovat ve vědě a výzkumu, ve školství nebo i jako technický odborník v managementu.

  • Fyzikálně-matematické modelování

  • Specializace se podrobně zabývá mechanikou kontinua, hydromechanikou, akustikou, termodynamikou a teorií přenosových procesů. Absolvent bude umět vytvářet, řešit a optimalizovat fyzikální modely rozmanitých (např. biologických) systémů. To vše prostřednictvím moderní výpočetní techniky a specializovaného softwaru.

    Díky praktickým zkušenostem se absolvent uplatní nejen ve velkých strojírenských podnicích ale také v týmech zabývajících se počítačovou simulací a vývojem specializovaného softwaru. Dále se může zabývat vědou a výzkumem případně pracovat ve školství.

Forma a délka studia

Standardní doba studia je 2 roky a obě specializace je možno studovat pouze prezenčně.

Kromě předepsaných předmětů má student možnost si zapsat libovolné další předměty z kterékoliv fakulty Západočeské univerzity. Může se tak věnovat i dalším oborům, které jej zajímají.

Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna na portálu ZČU, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok.

Patička