Přejít k obsahu

Informační systémy

Zkratka st. oboru: ISn 
Součást st. programu: INIn 
Délka studia: 2 roky 
Titul: Ing. 
Forma: 
   prezenční 
Garantující katedra: KIV

Studium oboru Informační systémy vychází z mezinárodního doporučení IEEE/ACM Computing Curricula a je orientováno na technologii a důležité standardy používané při projektování, provozu a správě informačních systémů, dále při výzkumné a vývojové práci v oblasti metod, nástrojů a technologií pro tvorbu programových aplikací a rozsáhlých programových systémů. Pozornost je věnována principům řízení projektu a jejich aplikaci při vývoji programových systémů pracujících v prostředí počítačových sítí. Progresivní obor je určen hlavně studentům, kteří chtějí v budoucnu působit na rozhraní informatiky a ekonomie. Ve svém kurikulu využívá multidisciplinární koncept Service Science, Management and Engineering (SSME), jenž spojuje předměty z oblastí computer science s výukou ekonomie, managementu, práva i takzvaných soft-skills.

Absolventi jsou primárně připravováni k přímému vstupu do praxe. Uplatní se jako vedoucí projektů, vedoucí vývoje aplikací, konzultanti, systémoví integrátoři, architekti aplikací, manažeři informační bezpečnosti, manažeři a administrátoři informačních systémů, procesní analytici, vedoucí IT oddělení a podobných manažerských pozic apod. Nadaní absolventi mohou pokračovat v doktorském studiu programu Inženýrská informatika.

Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna na portálu ZČU, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok.

Patička