Přejít k obsahu

Počítačová grafika

Zkratka st. oboru: PGn 
Součást st. programu: INIn 
Délka studia: 2 roky 
Titul: Ing. 
Forma: 
   pouze prezenční
Garantující katedra: KIV

Poskytuje teoretický základ i praktické dovednosti na úrovni současných poznatků počítačové grafiky a jejích aplikací včetně modelování, rozpoznávání obrazu, paralelního a distribuovaného zpracování. Absolvent má hluboké aktivní znalosti programového vybavení, algoritmů a datových struktur používaných v oblasti počítačové grafiky, zpracování obrazu, multimediálních systémů a jejich aplikací.

Studijní plán pro příští akademický rok je zveřejnován v průběhu dubna na portálu ZČU.

Patička