Přejít k obsahu

Matematika a finanční studia

Zkratka st. oboru: MFS 
Součást st. programu: MAN
Délka studia: 2 roky
Titul: Mgr. (možnost RNDr.)
Forma: 
   prezenční
Garantující katedra: KMA

Navazující magisterský obor Matematika a finanční studia je postaven jako matematický obor s důrazem na statistiku, diskrétní a spojitou optimalizaci a matematické modelování v ekonomii a financích. Cílem oboru je vychovávat studenty s kvalitním abstraktním myšlením, znalostí relevantních matematických technik a základních modelů v moderní ekonomii a financích a v neposlední řadě i schopností zpracování a analýzy reálných i simulovaných dat.

Díky těmto vlastnostem předpokládáme absolventy, jejichž uplatnění bude směřovat do oblastí financí, bankovnictví a pojišťovnictví, poradenských a investičních firem, analytických pozic apod.

Forma a délka studia

Studium je možné absolvovat v prezenční formě. Standardní doba studia je 2 roky. Absolvent oboru získá titul Mgr. a možnost rigorózní zkoušky - titul RNDr. 

Obsah studia

Absolvent navazujícího magisterského oboru Matematika a finanční studia bude disponovat kvalitním logickým a kritickým myšlením matematického vzdělání. Bude se orientovat v reálných úlohách a matematických metodách používaných v ekonomických a finančních modelech. Dané teoretické vlastnosti bude umět všestranně a samostatně aplikovat. Bude schopen flexibilně zpracovávat a analyzovat data i ovládat výpočtové metody nutné k analýze matematických modelů. Absolvent bude umět naplánovat, realizovat a vyhodnotit velký projekt (celosemestrální/diplomovou práci). Zároveň bude v rámci semestrálních projektů veden ke schopnosti práce v týmu, smysluplné formulaci a srozumitelné obhajobě svých argumentů.

Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna na portálu ZČU, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok.

Patička