Přejít k obsahu

Matematika

Zkratka st. oboru: MA
Součást st. programu: MAN
Délka studia: 2 roky
Titul: Mgr. (možnost RNDr.)
Forma: 
   prezenční / kombinovaná
Garantující katedra: KMA

Absolvent programu si osvojí moderní matematické přístupy a metody a získá schopnost tvůrčího analytického myšlení. Široká flexibilita umožní absolventům uplatnit se v základním i aplikovaném výzkumu, v řízení analytických skupin a v akademickém prostředí, včetně následného doktorského studia.

Forma a délka studia

Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě. Standardní doba studia je 2 roky. Absolvent oboru získá titul Mgr. a možností rigorózní zkoušky - titul RNDr. 

Obsah studia

Obor Matematika umožňuje studentům ucelené široké vzdělání v základních matematických disciplínách. Díky systému volitelných předmětů se studenti mohou specializovat v oblastech:

  • matematická analýza a teorie diferenciálních rovnic,
  • diskrétní matematika a teorie grafů, matematické struktury a kódování,
  • numerická matematika a počítačové modelování, matematické metody optimalizace, geometrie a geometrické modelování,
  • teorie pravděpodobnosti a statistiky, finanční a pojistná matematika, ekonometrie.

Studenti tak získají schopnost vytvářet a analyzovat matematické modely přírodovědných a společenských procesů, provádět jejich počítačové simulace, navrhovat a realizovat numerické metody jejich řešení.

Celý obor Matematika má tyto charakteristické rysy: velká volitelnost, individuální a projektové formy studia; přednášky zahraničních specialistů jako součást studia; bezproblémové započítávání předmětů či celých modulů získaných v rámci zahraniční mobility; náročnost na kvalitu diplomové práce; orientace na přípravu k doktorskému studiu; vybavenost studijními materiály (skripta, monografie, webové stránky katedry).

Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna na portálu ZČU, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok.

Patička