Přejít k obsahu

Stavitelství

Zkratka st. oboru: SIN
Součást st. programu: STAN
Délka studia: 1,5 roku
Titul: Ing.
Forma: prezenční
Garantující katedra: KME

Studijní obor představuje komplexní systém disciplin, které v potřebné míře rozšiřují znalosti absolventa v oblasti pozemního stavitelství. Široký výběr povinně volitelných předmětů umožňuje studentovi profilaci vzhledem k představě jeho budoucího zaměření na projektování staveb, výrobu stavebních materiálů, řízení staveb, management a podnikání. Důraz je kladen na počítačové modelování problémů a samostatnou tvůrčí práci studentů prostřednictvím semestrálních prací a předmětů typu projekt.

Forma a délka studia

Studijní obor Stavitelství lze studovat v prezenční formě  a standardní doba studia je 1,5 roku.

Obsah studia

Cílem navazujícího oboru Stavitelství je připravit absolventa v oboru pozemní stavby tak, aby byl schopen samostatného návrhu a statickémo posouzení stavby, zabezpečení výstavby a užití staveb.

Jedná se především o:

  • navrhování budov s využitím výpočetní techniky
  • ocelové, dřevěné a železobetonové konstrukce a jejich začlenění do moderních objektů
  • návrh nízko-energetických objektů a objektů šetrných k životnímu prostředí
  • použití progresivních stavebních konstrukcí a technologií
  • seznámení se a využívání v praxi stavebních a souvisejících právních předpisů
  • práce na rozvoji území a příprava nových investic
  • seznámení s historickými konstrukcemi, hodnocení a rekonstrukce starších objektů
  • řízení staveb a stavebních provozů
  • diagnostiku staveb a rekonstrukce staveb
  • podnikání v oblasti stavebnictví

Kromě předepsaných předmětů má student možnost si zapsat libovolné další předměty z kterékoliv fakulty Západočeské univerzity a věnovat se tak i dalším oborům, které jej zajímají.

Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna na portálu ZČU, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok.

Patička