Přejít k obsahu

Přijímací řízení ke studiu v akademickém roce 2018/2019

Na Fakultě aplikovaných věd můžete studovat v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě (informace o formě studia a podrobné informace o nabízených oborech naleznete  v části (Co nabízíme)

Bakalářské studium v ak. roce 2018/2019
Podmínky k přijetí

Magisterské studium v ak. roce 2018/2019 
Podmínky k přijetí

Doktorské studium v ak. roce 2018/2019 
Podmínky k příjetí

Patička