Přejít k obsahu

Přijímací řízení ke studiu v akademickém roce 2020/2021

Na Fakultě aplikovaných věd můžete studovat v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě (informace o formě studia a podrobné informace o nabízených oborech naleznete  v části (Co nabízíme)

Bakalářské studium v ak. roce 2020/2021

Magisterské studium v ak. roce 2020/2021

Doktorské studium v ak. roce 2020/2021

Patička