Přejít k obsahu

Často kladené otázky - přijímací řízení bakalářské studium 2019/2020


 • Q1: Je pravda, že na FAV nejsou přijímací zkoušky?

  A1: Ano. Ale existuje přijímací řízení. V něm je uchazeči po splnění jedné z uvedených podmínek (dle Kriteria A) garantováno přijetí na vybraný program/obor/specializaci. Ostatní uchazeči musí splnit minimálně Kriterium B. Podrobně viz Podmínky k přijetí v akademickém roce 2019/2020


  • Q3: Je pravda, že na FAV přijmou každého uchazeče?

   A3: Ne. Uchazeči, kteří nesplní kritérium A nebo B, nemohou být přijati. 


  • Q5: Je možné podat přihlášku na více oborů?

   A5: Ano. Jedná se vlastně o podání více přihlášek v e-přihlášce.

  • Q6: Jak vyplním elektronické přihlášky na více oborů?

   A6: Elektronická přihláška se vyplní vícekrát (několikrát po sobě, pro každý obor samostatně).

  • Q7: Jaká je výše poplatku?

   A7: V případě podání přihlášek na více oborů FAV hradíte poplatek 500,- Kč za KAŽDOU přihlášku. Při platbě použijete jako specifický symbol oborové číslo vygenerované systémem pro každou přihlášku.

  • Q8: Mám podat přihlášky na více oborů?

   A8: Pokud plánujete studium pouze jednoho oboru a podání přihlášky na více oborů by mělo být pouze jako pojistka pro přijetí, doporučujeme podat pouze jednu přihlášku na Vámi preferovaný obor.

  • Q9: Rozlišujete při výpočtu ohodnoceného průměru studenty z různých typů škol?

   A9: Ne.

  • Q10: Berou se v úvahu úspěšně absolvované Národní srovnávací zkoušky (tzv. SCIO testy)?

   A10: Ano. Úspěšné výsledky ve SCIO testech se posuzují pro přijetí podle Kriteria A i podle Kriteria B.

  • Q11: Zajímá mě programování. Je možné to nějak zohlednit v přijímacím řízení?

   A11: Ano, ale pouze v tom případě, že budete úspěšným řešitelem soutěže PilsProg (pilsprog.fav.zcu.cz).

  • Q12: Mohu být přijat i přesto, že je můj průměr větší než 2,7, což je maximum stanovené v podmínkách přijetí?

   A12: Ano, ale pouze v tom případě, že vykonáte NSZ SCIO dle kritéra A nebo B podmínek přijetí. 

  • Q13: Uvažují se výsledky státních maturit?

   A13: V přijímacím řízení pro 2019/20 ne.

  • Q14: Do kdy musím podat přihlášku?

   A14: Nejpozději do 31.3.2019.

  • Q15: Do kdy musím doložit výsledky ze střední školy, případně další aktivity?

   A15: Elektronicky nejpozději do 31.3.2019, poštou nebo osobně do 7.4.2019.

  • Q16: Pokud výsledky ze střední školy nebo další přílohy nedoložím, co se stane?

   A16: Přijímací řízení bude zastaveno.

  • Q17: Jakým způsobem doložím průměry ze střední školy?

   A17: Preferujeme elektronickou fomu v e-přihlášce, podrobnosti viz pokyny k doložení příloh

   Elektronická forma

   • a) střední škola vystaví tzv. katalogový list (list žáka), na kterém jsou uvedeny veškeré absolvované předměty z jednotlivých ročníků i pololetí, na katalogovém listu nesmí chybět podpis a razítko střední školy
   • b) vysvědčení z 2., 3. a 4. ročníku (nemusí být úředně ověřené)

   Zaslání poštou

   • a) originál katalogového listu (listu žáka), na kterém jsou uvedeny veškeré absolvované předměty z jednotlivých ročníků i pololetí na katalogovém list nesmí chybět podpis a razítko střední školy, případně můžete zaslat úředně ověřenou kopii tohoto dokumentu
   • b) kopie vysvědčení z 2., 3. a 4. ročníku (nemusí být úředně ověřené)

   Osobně doručit na studijní oddělení

   • přílohy jsou totožné jako při zasílání poštou

  • Q18: Jakým způsobem doložím absolvování Národní srovnávací zkoušky z matematiky, obecných studijních předpokladů, nebo absolvování krajského či celostátního kola olympiády v matematice nebo fyzice, absolvování logické olympiády nebo absolvování finálového kola soutěže v programování PilsProg?

   A18: Můžete postupovat podle jedné z následujících možností:
   • a) souhlas o elektronickém předání výsledků NSZ společnosti SCIO.
   • b) naskenujte úředně ověřený certifikát nebo diplom z olympiád k el. přihlášce
   • c) originály jednotlivých dokumentů (certifikát, diplom…) nebo úředně ověřené kopie zašlete poštou
   • d) osobně doručíte na studijní oddělení dokumenty z bodu c)

  • Q19: Jakým způsobem mám dodat veškeré požadované přílohy k přihlášce na studijní oddělení FAV?

   A19: Preferujeme elektronickou fomu v e-přihlášce, podrobnosti viz pokyny k doložení příloh.

  • Q20: Kdy se dozvím, zda jsem byl přijat?

   A20: V průběhu měsíce května 2019 dostanete poštou informaci, zda jste splnil podmínky k přijetí. Zápis ke studiu je možný, až po doložení maturitního vysvědčení.

  • Q21: Do kdy musím doložit maturitní vysvědčení?

   A21: V den, kdy jste pozván k vyřízení úředních náležitostí spojených se zápisem do studia. Bez doložení maturitního vysvědčení Vám nemůže být vydáno Rozhodnutí o přijetí ke studiu, a tudíž se ani nemůžete do studia zapsat. Mezní termín pro doložení maturitního vysvědčení je 20.9.2019, nikoliv později.

  • Q22: Podávám si přihlášky na více oborů FAV. Musím přílohy doložit ke každé přihlášce nebo stačí pouze jedenkrát?

   A22: Přílohy je třeba doložit ke každé přihlášce. Každá podaná přihláška je posuzována samostatně.


Patička