Přejít k obsahu

Často kladené otázky - přijímací řízení bakalářské studium 2019/2020


 • Q1: Je pravda, že na FAV nejsou přijímací zkoušky?

  A1: Ano. Ale existuje přijímací řízení. V něm je uchazeči po splnění jedné z uvedených podmínek (dle Kriteria A) garantováno přijetí na vybraný program/obor/specializaci. Ostatní uchazeči jsou seřazeni  podle výsledků dosažených na střední škole s ohledem na další aktivity studenta (Kriterium B). Podrobně viz Podmínky k přijetí v akademickém roce 2019/2020
 • Q2: Jaké jsou ty další aktivity?

  A2: Národní srovnávací zkoušky (tzv. SCIO testy). Podrobně viz: Podmínky k přijetí v akademickém roce 2019/2020
 • Q3: Je pravda, že na FAV přijmou každého uchazeče?

  A3: Ne. Uchazeči jsou seřazeni v pořadí od nejlepších k nejhorším. Přijati jsou v tomto pořadí až do naplnění kapacity oboru. 
 • Q4: Jaké byly v loňském roce počty na oborech?

  A4: Viz. Zpráva o průběhu přijímacího řízení - na http://www.fav.zcu.cz/fakulta/uredni-deska/

 • Q5: Je možné podat přihlášku na více oborů?

  A5: Ano. Jedná se vlastně o podání více přihlášek v e-přihlášce.
 • Q6: Jak vyplním elektronické přihlášky na více oborů?

  A6: Elektronická přihláška se vyplní vícekrát (několikrát po sobě, pro každý obor samostatně).
 • Q7: Jaká je výše poplatku?

  A7: V případě podání přihlášek na více oborů FAV hradíte poplatek 500,- Kč za KAŽDOU přihlášku. Při platbě použijete jako specifický symbol oborové číslo vygenerované systémem pro každou přihlášku.
 • Q8: Mám podat přihlášky na více oborů?

  A8: Pokud plánujete studium pouze jednoho oboru a podání přihlášky na více oborů by mělo být pouze jako pojistka pro přijetí, doporučujeme podat pouze jednu přihlášku na Vámi preferovaný obor.
 • Q9: Rozlišujete při výpočtu ohodnoceného průměru studenty z různých typů škol?

  A9: Ne.
 • Q10: Berou se v úvahu úspěšně absolvované Národní srovnávací zkoušky (tzv. SCIO testy)?

  A10: Ano. Úspěšné výsledky ve SCIO testech se posuzují pro přijetí podle Kriteria A i podle Kriteria B.
 • Q11: Jak si mám zvýšit své šance na přijetí? Studoval jsem s průměrnými výsledky (průměr známek menší než 2,7) na průmyslové škole a nikdy jsem se nezúčastnil žádných olympiád z matematiky či fyziky.

  A11: Nejsnáze realizovatelný způsob je zúčastnit se SCIO testů. 
  Podrobně viz Podmínky k přijetí v akademickém roce 2019/2020
 • Q12: Mohu být přijat i přesto, že je můj průměr větší neř 2,7, což je maximu stanovené v podmínkách přijetí?

  A12: Ano, ale pouze v tom případě, že vykonáte NSZ SCIO dle kritéra A nebo B podmínek přijetí. Pro kritérium B ovšem platí podmínka, že uchazeči budou seřazeni od nejlepšího k nejhoršímu a přijati budou v tom pořadí až do naplnění kapacity oboru.
 • Q13: Uvažují se výsledky státních maturit?

  A13: V přijímacím řízení pro 2019/20 ne.
 • Q14: Do kdy musím podat přihlášku?

  A14: Nejpozději do 31.3.2019.
 • Q15: Do kdy musím doložit výsledky ze střední školy, případně další aktivity?

  A15: Elektronicky nejpozději do 31.3.2019, poštou nebo osobně do 7.4.2019.
 • Q16: Pokud výsledky ze střední školy nebo další přílohy nedoložím, co se stane?

  A16: Přijímací řízení bude zastaveno.
 • Q17: Jakým způsobem doložím průměry ze střední školy?

  A17: Preferujeme elektronickou fomu v e-přihlášce, podrobnosti viz pokyny k doložení příloh
 • Q18: Jakým způsobem doložím absolvování Národní srovnávací zkoušky z matematiky, obecných studijních předpokladů, nebo absolvování krajského či celostátního kola olympiády v matematice nebo fyzice, absolvování logické olympiády nebo absolvování finálového kola soutěže v programování PilsProg?

  A18: Můžete postupovat podle jedné z následujících možností:
  • a) souhlas o elektronickém předání výsledků NSZ společnosti SCIO.
  • b) preferujeme elektronickou fomu v e-přihlášce, podrobnosti viz pokyny k doložení příloh
 • Q19: Jakým způsobem mám dodat veškeré požadované přílohy k přihlášce na studijní oddělení FAV?

  A19: Preferujeme elektronickou fomu v e-přihlášce, podrobnosti viz pokyny k doložení příloh.
 • Q20: Kdy se dozvím, zda jsem byl přijat?

  A20: V průběhu měsíce května 2019 dostanete informaci, zda jste splnil podmínky k přijetí. Zápis ke studiu je možný, až po doložení maturitního vysvědčení.
 • Q21: Do kdy musím doložit maturitní vysvědčení?

  A21: V den, kdy jste pozván k vyřízení úředních náležitostí spojených se zápisem do studia. Bez doložení maturitního vysvědčení Vám nemůže být vydáno Rozhodnutí o přijetí ke studiu, a tudíž se ani nemůžete do studia zapsat. Mezní termín pro doložení maturitního vysvědčení je 20.9.2019, nikoliv později.
 • Q22: Podávám si přihlášky na více oborů FAV. Musím přílohy doložit ke každé přihlášce nebo stačí pouze jedenkrát?

  A22: Přílohy je třeba doložit ke každé přihlášce. Každá podaná přihláška je posuzována samostatně.

 • Q23: Zajímá mě programování. Počítá se nějak do aktivit?

  A23: Ano a významně. Pokud se zúčastníte a budete úspěšným řešitelem soutěže PilsProg (pilsprog.fav.zcu.cz) nebo úspěšným řešitelem krajského nebo celostátního kola matematické nebo fyzikální olympiády vyhlašované MŠMT nebo logické olympiády vyhlašované Mensou ČR.

Patička