Přejít k obsahu

Pokyny k doložení příloh k přihlášce ke studiu v bakalářském studijním programu v ak. roce 2019/2020

Přílohy k přihlášce je nutné doložit pro každou podanou přihlášku jednou z následujících možností, upřednostňujeme elektronickou formu:

Doložení elektronicky

Doporučujeme (pokud je to možné) nahrát všechny přílohy, na základě kterých má být přihláška posuzována, hned při podávání přihlášky.

Přílohy se nahrávají v záložce Požadavky oboru v dolní části. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Typ přiloženého souboru je nastaven vždy na "Obecná příloha k e-přihlášce". Soubory nahrávejte ve formátu PDF.

Stiskněte tlačítko "Procházet" vyberte soubor a nahrejte jej k e-přihlášce.

Každou přílohu nahrávejte v samostatném souboru, název souboru je libovolný, ale doporučujeme jednoznačné označení z důvodu lepší orientace v přiložených souborech.

K přihlášce je možné nahrát max 12 souborů.

Seznam příloh a doporučené názvy souborů:

  • vysvědčení 2. roč. (všechny strany) ----------------- 2roc.pdf
  • vysvědčení 3. roč. (všechny strany) ----------------- 3roc.pdf
  • vysvědčení 4. roč. (všechny strany) ----------------- 4roc.pdf
  • katalogový list / list žáka -------------------------------- kat_list.pdf
  • certifikát NSZ matematika ----------------------------- nsz_ma.pdf
  • certifikát NSZ obecné studijní předpoklady ------- nsz_osp.pdf
  • doklad úspěšný řešitel MO ---------------------------- mo.pdf
  • doklad úspěšný řešitel FO ----------------------------  fo.pdf 
  • doklad úspěšný řešitel LO ----------------------------  lo.pdf
  • doklad úspěšný řešitel PilsProg ---------------------- pilsprog.pdf

Zaslání poštou

pokud přílohy nedokládáte elektronicky, můžete je zaslat na adresu:

Fakulta aplikovaných věd
Západočeská univerzita v Plzni
studijní oddělení
Univerzitní 8
30614 Plzeň

Osobně na studijní oddělení

V případě, že nevyužijete elektronické doložení ani zaslání poštou, je možné přílohy doručit v úředních hodinách na studijní oddělení FAV na adrese:

Fakulta aplikovaných věd
studijní oddělení
Technická 8
Plzeň

Patička