Přejít k obsahu

Pokyny k doložení příloh k přihlášce ke studiu v doktorském studijním programu v ak. roce 2019/2020

Přílohy k přihlášce je nutné doložit pro každou podanou přihlášku jednou z následujících možností, upřednostňujeme elektronickou formu:

Doložení elektronicky

Doporučujeme (pokud je to možné) nahrát všechny přílohy, na základě kterých má být přihláška posuzována, hned při podávání přihlášky.

Přílohy se nahrávají v záložce Požadavky oboru v dolní části. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Soubory nahrávejte ve formátu PDF, fotografie může být v JPG.

Vyberte Typ přiloženého souboru podle toho, která  příloha je nahrávána (odpovídající typy jsou uvedeny níže). Stiskněte tlačítko "Procházet" vyberte soubor a nahrejte jej k e-přihlášce.

Každou přílohu nahrávejte v samostatném souboru, název souboru je libovolný, ale doporučujeme jednoznačné označení z důvodu lepší orientace v přiložených souborech.

K přihlášce je možné nahrát max 7 souborů.

Seznam příloh a doporučené názvy souborů:

Příloha Typ Doporučený název
strukturovaný životopis Životopis uchazeče o studium zivotopis.pdf
stručné zdůvodnění přihlášky ke studiu Motivační dopis uchazeče o studium zduvodneni.pdf
soupis publikací
– uvádí se i bakalářská a diplomová práce
Obecná příloha k e-přihlášce publikace.pdf
fotografie ve formátu JPG Obecná příloha k e-přihlášce foto.jpg
seznam absolvovaných předmětů v magisterském studiu
– netýká se absolventů magisterského studia na FAV ZČU
Obecná příloha k e-přihlášce predmety.pdf
diplomová práce nebo její stručný obsah
- v písemné nebo elektronické formě, netýká se absolventů magisterského studia na FAV ZČU
Obecná příloha k e-přihlášce diplomova-prace.pdf

Zaslání poštou

pokud přílohy nedokládáte elektronicky, můžete je zaslat na adresu:

Fakulta aplikovaných věd
Západočeská univerzita v Plzni
studijní oddělení
Univerzitní 8
30614 Plzeň

Osobně na studijní oddělení

V případě, že nevyužijete elektronické doložení ani zaslání poštou, je možné přílohy doručit v úředních hodinách na studijní oddělení FAV na adrese:

Fakulta aplikovaných věd
studijní oddělení
Technická 8
Plzeň

Patička