Přejít k obsahu

Přijímací řízení

Na Fakultě aplikovaných věd můžete studovat v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě (informace o formě studia a podrobné informace o nabízených oborech naleznete  v části Co nabízíme)

Bakalářské studium v ak. roce 2017/2018
Podmínky k přijetí

Magisterské studium v ak. roce 2017/2018 
Podmínky k přijetí

Doktorské studium v ak. roce 2017/2018 
Podmínky k přijetí

Patička