Přejít k obsahu

Přijímací řízení FAV 2018/2019 - Navazující magisterské studium

Ke studiu v těchto studijních programech se mohou hlásit absolventi bakalářských nebo magisterských studijních programů, resp. uchazeči, kteří předpokládají, že studium v takovém studijním programu úspěšně zakončí v akademickém roce 2017/2018. Nabídku našich oborů naleznete na následující stránce.

Podmínky k přijetí ke studiu v navazujících magisterských programech pro ak. rok 2018-2019, (PDF)

Elektronická přihláška

  

Ke stažení 

Tématické okruhy k přijímacímu řízení

Patička