Přejít k obsahu

Přijímací řízení 2020/2021 - Navazující magisterské studijní programy

Ke studiu v těchto studijních programech se mohou hlásit absolventi bakalářských nebo magisterských studijních programů, resp. uchazeči, kteří předpokládají, že studium v takovém studijním programu úspěšně zakončí v akademickém roce 2019/2020.

Seznam otevřených programů a oborů pro přijímací řízení ke studiu v ak. roce 2020/2021

Program Stavební inřenýrství - moderní budovy se specializacemi "Navrhování a provádění budov" a "Správa a řízení provozu budov" připravujeme k otevření, akreditační řízení probíhá a předpokládáme jeho ukončení v období podávání přihlášek. Podmínky příjímacího řízení budou, v případě úspěšného získání akreditace, vydány samostatně.

Podmínky k přijetí ke studiu v navazujících magisterských programech pro ak. rok 2020/2021, (PDF)

Nostrifikace

Elektronická přihláška

Pokyny k doložení příloh

  

Informace pro uchazeče, kteří budou konat přijímací zkoušku 

Patička