Přejít k obsahu

Proč jít na FAV

Naše konkurenční výhody:

  • Studijní programy a obory v prezenční či kombinované formě studia s možností volby studia předmětů všech fakult ZČU v Plzni.
  • Kompatibilita systému vysokoškolského vzdělávání s požadavky EU.
  • Kreditní systém studia - student sám rozhoduje o studijní zátěži, volí rytmus i obsah studia dle svých potřeb.
  • Certifikátové programy složené z výběrových předmětů, jimiž si student může doplnit studium základního oboru.
  • Možnost studia v zahraničí, zapojení do mezinárodních vzdělávacích a mobilitních programů.
  • Perspektiva bezproblémového uplatnění absolventa na trhu práce s odpovídajícím finančním ohodnocením. 

Pokud se rozhodnete jít na FAV, čekají na vás mimo jiné:

Naopak se vyhnete:

  • zdlouhavému každodennímu cestování,
  • vysokým nákladům na život a bydlení v Praze,
  • stresu z nedostupnosti oborových předmětů,
  • studiu předmětů nesouvisejících s oborem.

Patička