Přejít k obsahu

Stipendium

Při dosahování výborných studijních výsledků je studentům prezenční formy studia FAV od druhého ročníku poskytováno prospěchové stipendium, jehož výše je odstupňována podle váženého studijního průměru dosaženého v uplynulém akademickém roce. Aktuální výši prospěchového stipendia zjistíte na našich www stránkách v části pro studenty - stipendia.

Vynikající studijní výsledky studentů prvního ročníku jsou oceněny mimořádným stipendiem. V mimořádných případech lze studentovi udělit další jednorázové mimořádné stipendium.

Pokud student splňuje podmínky stanovené Stipendijním řádem ZČU (trvalé bydliště mimo místo studia, studium v prezenční formě v prvním studijním programu daného typu, nepřekročení standardní doby studia), má nárok na ubytovací stipendium a to bez ohledu na to, zda dojíždí, či bydlí na koleji nebo v soukromí.

Sociální stipendium je studentovi poskytováno v případě, že splňuje podmínky stanovené Stipendijním řádem ZČU (nárok na přídavek na dítě ve zvýšené výměře podle zvláštního právního předpisu).

Přečtěte si také podrobné informace o stipendiích, které jsou aktuální pro tento akademický rok  (stránka je určena současným studentům).

Patička