Přejít k obsahu

Ubytování a stravování

Studenti se po dobu vysokoškolského studia mohou stravovat v menze, která je přímo v areálu na Borech.

Při zápisu na fakultu si zapsaný student může podat žádost o ubytování na koleji. Standardní kritéria pro přidělení ubytování určuje děkan. Na ubytování není právní nárok. Žádosti budou vyřizovány kladně do vyčerpání ubytovací kapacity fakulty.

Student může získat ubytovací stipendium (aniž by byl ubytován na koleji), jestliže studuje v prezenční formě studia a splňuje podmínky dané stipendijním řádem ZČU.

Patička