Přejít k obsahu

Doktorské studium

Doktorské studium na Fakultě aplikovaných věd je možné studovat v prezenční nebo kombinované (dálkové) formě. Standardní doba studia je 4 roky.

Základní informace pro akademický rok 2019/2020, naleznete v brožuře Doktorské studium (PDF).

Studovat u nás můžete v následujících programech / oborech.

POZN. Aktuálně probíhá v souladu s novelou vysokoškolského zákona přechod z doktorských studijních programů s obory na doktorské studijní programy bez oborů, v závorce je uvedeno, zda je možné se ke studiu přihlásit.

Studiní programy nedělené na obory (nově akreditované po roce 2018)

  • Aplikovaná mechanika (nově akreditovaný program v roce 2019 - přijímací řízení bude otevřeno až od roku 2020/2021, v současné době je možné se přihlásit ke studiu do studijního programu Aplikované vědy a informatika obor Aplikovaná mechanika)
  • Matematika (přijímací řízení otevřeno viz podmínky k přijetí)
  • Informatika a výpočetní technika (přijímací řízení otevřeno viz podmínky k přijetí)

Studijní programy dělené na obory

Patička