Přejít k obsahu

Fyzika plazmatu a tenkých vrstev

Zkratka studijního oboru: FYPL
Zkratka studijního programui: AVI
Standardní délka studia: 4 roky
Titul: Ph.D. 
Forma studia: prezenční nebo kombinovaná
Katedra: Katedra fyziky

Základní informace

Doktorské studium je zaměřeno na řešení základních problémů z oblasti fyziky výbojového plazmatu, plazmochemie, fyziky a inženýrství povrchů a fyziky tenkých vrstev, které vznikají při vytváření a výzkumu nové generace tenkovrstvých materiálů s unikátními fyzikálními a funkčními vlastnostmi. Tyto materiály (zejména amorfní a nanostrukturní nitridy a oxidy) jsou připravovány nekonvenčními procesy ve výbojovém plazmatu různého typu. Jedná se především o magnetronové a mikrovlnné výboje pracující v kontinuálním nebo pulzním režimu. Hlavní pozornost je věnována modelování a diagnostice nerovnovážného výbojového plazmatu (optická emisní spektroskopie, hmotnostní spektroskopie s energiovým rozlišením a sondové metody), studiu procesů růstu vrstev a modifikace povrchů, návrhu a výzkumu nových zdrojů plazmatu pro depozici tenkých vrstev a modifikaci povrchů, charakterizaci vytvořených vrstev a modifikovaných povrchů (prvkové složení, chemické vazby, struktura, mechanické a optické vlastnosti) a studiu termomechanických procesů v materiálech (modelování a diagnostika teplotních polí a procesy v laserových technologiích).

Organizace studia

Student provádí pod vedením svého školitele intenzivní vědecký výzkum v laboratořích katedry fyziky nebo na jiném tuzemském či zahraničním pracovišti, s kterými katedra fyziky spolupracuje. Během prvních dvou let doktorského studia skládá zkoušky z tří povinných odborných předmětů: Fyzika výbojového plazmatu (1.roč.), Fyzika povrchových vrstev a jejich charakterizace a Plazmové technologie pro depozici vrstev a modifikaci povrchů (2.roč.) a z angličtiny. Tyto tři odborné předměty určují obsah státní doktorské zkoušky na konci druhého ročníku studia. Písemná práce ke státní doktorské zkoušce, jíž student prokazuje úroveň rozpracovanosti své disertační práce, může být předložena ve formě souboru publikací.

Profil absolventa

Absolventi se uplatní v širokém rozsahu výrobních i nevýrobních aktivit. Například při zavádění moderních fyzikálních technologií a složitých měřicích a regulačních zařízení, ve vědě a výzkumu, ve školství i v managementu.

Patička