Přejít k obsahu

Rigorózní řízení na Fakultě aplikovaných věd

Rigorózní řízení na Fakultě aplikovaných věd se řídí podle Vyhlášky děkana - Řád rigorózního řízení (PDF).

K rigóroznímu řízení se může přihlásit absolvent magisterského studia, který splňuje podmínky uvedené ve výše zmíněných pravidlech. Uchazeč odevzdává rigorózní práci a skládá státní rigorózní zkoušku před komisí pro rigorózní řízení. Po úspěšném absolvání je uchazeči udělen akademický titul "Doktor přírodních věd" uváděný před jménem ve zkratce RNDr.

Oblasti studia v nichž uskutečňuje FAV navazující magisterský studijní program v rámci kterého je možné konat na FAV rigorózní řízení (studijní program rigorózního řízení):

 • Matematika
 • Učitelství matematiky pro střední školy
 • Učitelství fyziky pro střední školy

Formuláře ke stažení

 

Poplatky spojené s rigorózním řízením

 • Poplatek za úkony spojene s přijetém přihlášky k státní rigorózní zkoušce a konáním této zkoušky 
  Výše poplatku je pro ak. rok 2019/2020 stanovena ve vyhlášce rektora číslo 11R/2019. Poplatek je stanoven na 1000,-Kč (platbu je možné provést v pokladně ŽCU nebo převodem na účet: 4811530257/0100, variabilní symbol: 524996, konstatní symbol: 0558, specifický symbol: 521, do poznámky pro příjemce napište: RNDr - Vaše jméno).
 • Poplatek za využívání zařízení a informačních technologíí 
  Poplatek je stanoven v oznámení o zahájení rigorózního řízení - výše poplatku závisí na individuálních potřebách k vypracování rigorózní práce.
 • Náklady spojené s účastí na promoci 
  Náklady jsou pro aktuální akademický rok prominuty rozhodnutím děkana.

Seznam odborníku pro členství v komisi pro státní rigorózní zkoušku

seznam-komise-RNDr-MA-2016-01-20
seznam-komise-RNDr-USS-2016-01-20

Patička