Přejít k obsahu

Stipendia

Výplata jakéhokoliv stipendia je podmíněna zadáním bankovního spojení do IS STAG

Prospěchové stipendium

O přidělení prospěchového stipendia rozhoduje děkan, podmínky jsou uvedeny v příslušné vyhlášce. Výše stipendia je závislá na dosaženém VSP v minulém akademickém roce. Stipendium je vypláceno měsíčně po dobu 10 měsíců. Více

Stipendium přidělované studentům doktorských studijních programů

Stipendium je udělováno děkanem a je určeno pro studenty prezenční formy doktrorského studia studující ve standardní době studia.Více

Ubytovací stipendium

Ubytovací stipendium přiděluje rektor ZČU na základě elektronicky podané žádosti a při splnění stanovených podmínek. Výše stipendia je stanovena rozhodnutím rektora vždy v příslušném kalendářním čtvrtletí. Pro přidělení tohoto stipendia není rozhodující, zda student bydlí na kolejích.
Prváci, pozor na včasné podání žádosti. Více

Sociální stipendium

Sociální stipendium přiděluje rektor ZČU na základě elektronicky podané žádosti a doložením oznámení o přídavku na dítě. Více

Mimořádná stipendia

Mimořádné stipendium přiznáno děkanem

Na základě rozhodnutí děkana FAV je mimořádné stipendium poskytováno za různých okolností studentům studujícím v prezenční formě studia. Například bývá vyhlašováno pro studenty prvních ročníků. Sledujte tedy úřední desku nebo web.

Stipendium pro podporu mobility studentů - informace k žádosti o fakultní stipendium pro studenty vyjíždějící k zahraničnímu pobytu (PDF)

Stipendia přidělená na návrh kateder

Mimořádné stipendium lze získat také na základě návrhu katedry. Tato stipendia jsou nejčastěji udělována studentům, kteří se nějakým způsobem podílí na výzkumné nebo vědecké činnosti katedry nebo se angažují v činnostech souvisejících s chodem katedry. O možnostech uplatnění v rámci katedrálních projektů se informujte u svých vyučujících.

Mimořádné stipendium přiznáno rektorem

Na základě rozhodnutí rektora ZČU je mimořádné stipendium poskytováno za různých okolností studentům studujícím v prezenční formě studia.

Patička