Přejít k obsahu

Prospěchové stipendium

Výplata jakéhokoliv stipendia je podmíněna zadáním bankovního spojení do IS STAG

Studentovi, který splňuje podmínky uvedené v čl. 3 Stipendijního řádu ZČU , je přiznáno prospěchové stipendium. Stipendium je vypláceno měsíčně po dobu 10 měsíců. Výplata probíhá bezhotovostně na účet. ( nastavení účtu ). Výše stipendia je uvedena ve vyhlášce děkana, kterou naleznete na úřední desce FAV a je závislá na dosaženém VSP v minulém akademické roce.

Patička