Přejít k obsahu

Ubytovací stipendium

Výplata jakéhokoliv stipendia je podmíněna zadáním bankovního spojení do IS STAG

Ubytovací stipendium přiděluje rektor ZČU na základě elektronicky podané žádosti . Podmínky pro přidělení stipendia jsou uvedeny v čl. 6 Stipendijního řádu ZČU.

Veškeré dotazy týkající se ubytovacího stipendia zasílejte na adresu: u-stip@service.zcu.cz a sledujte také web ZČU na adrese: http://ubytstip.zcu.cz

Žádost o ubytovací stipendium se podává pouze jednou na začátku studia nebo po každé změně studijního programu (případně formy studia). Výše stipendia je stanovena rozhodnutím rektora vždy v příslušném kalendářním čtvrtletí. Stipendium je vypláceno zpětně za kalendářní čtvrtletí po celý rok (tzn. za 12 měsíců).

Upozornění pro studenty prvních ročníků!

  • První výše stipendia je závislá na datumu podání žádosti, proto s podáním žádosti neváhejte. (návod)
  • Studenti, kteří se zapsali ke studiu na více studijních programů (jiných fakultách ZČU nebo jiných VŠ) a kteří chtějí studovat pouze na FAV, by měli ve vlastním zájmu své studium na ostatních studijních programech ukončit nejpozději do 30. října příslušného roku. Jinak může dojít k problémům s přidělením ubytovacího stipendia z důvodu studia druhého studijního programu.

 

Patička