Přejít k obsahu

Studijní oddělení / Study department

Mimořádné opatření na studijním oddělení:

Od 27.5.2020  je studijní oddělení opět částečně OTEVŘENO pro OSOBNÍ NÁVŠTĚVY.

Pro vyřízení neodkladných záležitostí použijte e-mail, případně kontaktujte studijní oddělení telefonicky v úředních hodinách.

- - -

Exceptional measures at the Study Department:

From 27.5.2020 the Study Department again partially OPEN for PERSONAL VISITS.

To handle urgent matters, please use e-mail, or contact the Study Department by phone during office hours.

Úřední hodiny pro telefonní kontakt / Office hours for phone contact

Bakalářské,  magisterské a doktorské studium / Bachelor, master and doctoral studies

Pondělí / Monday

9:00 - 11:30
tel. 377  632  012

Středa /  Wednesday

9:00 - 11:30 12:30 - 14:00 tel. 377  632  010
(P. Sutnerová)

tel. 377  632  011
(M.Brabencová)

tel. 377  632  012
(J. Toninger)

Pátek / Friday

9:00 - 11:30
tel. 377  632  012

Úřední hodiny pro osobní návštevy / Office hours for personal visits

Bakalářské,  magisterské a doktorské studium / Bachelor, master and doctoral studies

Středa / Wednesday

9:00 - 11:30 12:30 - 14:00

Petra Sutnerová,  sutnerov@fav.zcu.cz
(bakalářské studium - prezenční forma, přijímací řízení a imatrikulace, stipendia) / (Bachelor's degree study programs)

Monika Brabencová,  mbrabenc@fav.zcu.cz
(magisterské studium, kombinovaná forma studia, vyřazení absolventů a promoce) / (Master's degree study programs)

Ing. Jaroslav Toninger, tel. 377 632 012, toninger@fav.zcu.cz
(doktorské studium) / (Doctoral study)

 
 

Patička