Přejít k obsahu

Studijní oddělení / Study department

Úřední hodiny

Z DŮVODU MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ JSME VÁM K DISPOZICI PŘEVÁŽNĚ PROSTŘEDNICTVÍM EMAILU. V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH OMEZTE PROSÍM OSOBNÍ NÁVŠTĚVY STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ NA MINIMUM.

V ostatních dnech je provoz studijního oddělení redukován na bezkontaktní formu komunikace. Žádáme proto studenty, aby využívali elektronickou  komunikaci.

Bakalářské a magisterské studium 

Pondělí 9:00 - 11:30 12:30 - 14:30 P. Sutnerová
Středa 9:00 - 11:30 12:30 - 14:30 M. Brabencová
Pátek 9:00 - 11:30  - J. Toninger

Doktorské studium 

Pondělí -
Středa -
Pátek 9:00 - 11:30  J. Toninger

Petra Sutnerovátel. 377 632 010, sutnerov@fav.zcu.cz
(bakalářské studium - prezenční forma, přijímací řízení a imatrikulace, stipendia) / (Bachelor's degree study programs)

Monika Brabencovátel. 377 632 011, mbrabenc@fav.zcu.cz
(magisterské studium, kombinovaná forma studia, vyřazení absolventů a promoce) / (Master's degree study programs)

Ing. Jaroslav Toninger, tel. 377 632 012, toninger@fav.zcu.cz
(doktorské studium) / (Doctoral study)

 
 

Patička