Přejít k obsahu

Studijní oddělení / Study department

Mimořádné opatření na studijním oddělení:

Od 12.3.2020 do ODVOLÁNÍ je studijní oddělení UZAVŘENO pro OSOBNÍ NÁVŠTĚVY.

Pro vyřízení neodkladných záležitostí použijte e-mail, případně kontaktujte studijní oddělení telefonicky v úředních hodinách.

- - -

Exceptional measures at the Study Department:

From 12.3.2020 until REVOKED, the Study Department is CLOSED for PERSONAL VISITS.

To handle urgent matters, please use e-mail, or contact the Study Department by phone during office hours.

Úřední hodiny pro telefonní kontakt / Office hours for phone contact

Bakalářské,  magisterské a doktorské studium / Bachelor, master and doctoral studies

Pondělí / Monday

9:00 - 11:30 tel. 377 632 012

Středa / Wednesday

9:00 - 11:30 tel. 377 632 012

Pátek / Friday

9:00 - 11:30 tel. 377 632 012

Petra Sutnerová,  sutnerov@fav.zcu.cz
(bakalářské studium - prezenční forma, přijímací řízení a imatrikulace, stipendia) / (Bachelor's degree study programs)

Monika Brabencová,  mbrabenc@fav.zcu.cz
(magisterské studium, kombinovaná forma studia, vyřazení absolventů a promoce) / (Master's degree study programs)

Ing. Jaroslav Toninger, tel. 377 632 012, toninger@fav.zcu.cz
(doktorské studium) / (Doctoral study)

 
 

Patička