Přejít k obsahu

Fakulta aplikovaných věd patří mezi nejlepší instituce v oblasti výzkumu a vývoje v ČR. Účast studentů na tvůrčí činnosti je na fakultě již tradiční a má v závislosti na stupni studia různé formy. Může jít o práci v rámci předmětů PRJx, účast na řešení jednotlivých projektů, bakalářské, diplomové a disertační práce. Jako první orientace může i začínajícímu studentovi sloužit Seznam projektů s detailními informacemi . Bude vítáno, když studenti osloví řešitele projektu, který mu řekne bližší informace o jeho možné účasti na řešení projektu. Další informace lze nalézt na následujících stránkách kateder:

Patička