Přejít k obsahu

Habilitační řízení

Podmínky a průběh řízení je dán univerzitním předpisem Podrobnosti postupu při habilitačním řízení a řízení ke jmenovánní profesorem (PDF) 6D/2017 (PDF). Obory, ve kterých je možné habilitační řízení na FAV absolvovat, jsou uvedeny v seznamu.

Pokyny k platbě poplatku za úkony spojené s habilitačním řízením

Výše poplatku je pro ak. rok 2019/2020 stanovena ve vyhlášce rektora číslo 11R/2019. Poplatek je stanoven na 1000,-Kč (platbu je možné provést v pokladně ŽCU nebo převodem na účet: 4811530257/0100, variabilní symbol: 524996, konstantní symbol: 0558, specifický symbol: 522, do poznámky pro příjemce napište: HR - Vaše jméno).

Aktuální informace o probíhajících habilitačích řízeních

Jméno pracoviště obor Zahájeno VR FAV
schválení komise
Ing. Bohdan Hejna, Ph.D., dr.h.c. VŠCHT Praha Aplikovaná fyzika 1.6.2020  předp. říjen 2020
Ing. Miroslav Byrtus, Ph.D. FAV - KME Mechanika  7.1.2020  29.1.2020

Seznam jmenovaných docentů od roku 2005

Jméno pracoviště obor Zahájeno jmenován od
Ing. Jindřich Duník, Ph.D. FAV - KKY Technická kybernetika 18.9.2019 15.6.2020
Ing. Radek Cibulka, Ph.D. FAV - KMA Aplikovaná matematika 27.9.2019 15.3.2020
Ing. Jiří Čapek, Ph.D. FAV - KFY  Aplikovaná fyzika 22.8.2019 15.3.2020
Ing. Michal Hajžman, Ph.D. FAV - KME Mechanika  14.1.2019  1.7.2019
Privatdozent, Dr. Ing. Ján Minár NTC - ZČU Aplikovaná fyzika  4.1.2018  1.7.2018
Ing. Robert Zemčík, Ph.D. FAV - KME Mechanika  24.9.2017  5.2.2018
RNDr. Jiří Benedikt, Ph.D. FAV - KMA Aplikovaná matematika  3.5.2017  20.10.2017
RNDr. Přemysl Holub, Ph.D. FAV - KMA Aplikovaná matematika  26.10.2016  15.6.2017
M.Sc. et M.Sc.Daniel Georgiev, Ph.D. FAV - KKY Technická kybernetika  20.1.2016  1.12.2016
         
Ing. Pavel Ircing, Ph.D. FAV - KKY Technická kybernetika  21.10.2015  1.6.2016
Ing. Tomáš Koutný, Ph.D. FAV - KIV Informatika a výpočetní technika  21.10.2015  1.6.2016
         
Ing. Pavel Král, Ph.D.  FAV - ZČU Informatika a výpočetní technika  21.1.2015  1.6.2015 
Ing. Ondřej Straka, Ph.D.  FAV - ZČU Technická kybernetika  21.5.2014  1.6.2015 
         
Ing. Martin Kormunda, Ph.D. PřF - UJEP Aplikovaná fyzika   23.10.2013  1.2.2015
Ing. Pavel Vrba, Ph.D.  FEL - ČVUT Praha Technická kybernetika  21.5.2014  1.2.2015
         
Ing. Luděk Hynčík, Ph.D.  NTC - ZČU Mechanika  22.1.2014  1.11.2014
RNDr. Petr Stehlík, Ph.D.  FAV - ZČU Aplikovaná matematika  21.5.2014  1.11.2014
         
Ing. Dalibor Fiala, Ph.D.  FAV - ZČU Informatika a výpočetní technika  22.1.2014  1.7.2014
         
Ing. Libor Váša, Ph.D.  TU - Chemnitz Informatika a výpočetní technika  22.5.2013  1.3.2014
         
Ing. Josef Steinberger, Ph.D.  FAV - ZČU Informatika a výpočetní technika  23.1.2013  1.11.2013
         
Ing. Bohumír Bastl, Ph.D.  FAV - ZČU Aplikovaná matematika  23.1.2013  1.6.2013
Ing. Václav Černý, Ph.D.  Škoda Power s.r.o. Technická kybernetika  23.5.2012  1.6.2013
         
Mgr. Petr Kovář, M.S., Ph.D.  VŠB - TU Ostrava Aplikovaná matematika  20.9.2012  1.2.2013
         
Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. FAV - ZČU Informatika a výpočetní technika  26.10.2011  1.6.2012
Ing. Miloš Železný, Ph.D.  FAV - ZČU Technická kybernetika  18.5.2011  1.6.2012
         
Mgr. Šimon Kos, Ph.D. FAV - ZČU Aplikovaná fyzika  18.5.2011  15.2.2012
Ing. Pavel Baroch, Ph.D.  FAV - ZČU Aplikovaná fyzika  18.5.2011  15.2.2012
         
Ing. Jiří Houška, Ph.D. FAV - ZČU Aplikovaná fyzika  18.5.2011  15.11.2011
RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. FAV - ZČU Aplikovaná matematika  18.5.2011  15.11.2011
         
Ing. Josef Kohout, Ph.D.  FAV - ZČU Informatika a výpočetní technika  19.1.2011  15.6.2011
         
Ing. Jan Vimmr, Ph.D.  FAV - ZČU Mechanika  27.5.2009  15.2.2010
         
Ing. Petr Zeman, Ph.D.  FAV - ZČU Aplikovaná fyzika 21.1.2009  1.11.2009
Ing. Josef Daněk, Ph.D.  FAV - ZČU Aplikovaná matematika 21.1.2009  1.11.2009
Ing. Marek Brandner, Ph.D.  FAV - ZČU Aplikovaná matematika 21.1.2009  1.11.2009
         
Ing. Jindřich Matoušek, Ph.D.  FAV - ZČU Technická kybernetika 21.1.2009  1.6.2009
         
Ing. Gabriela Holubová, Ph.D.  FAV - ZČU Aplikovaná matematika 22.10.2008  1.2.2009
         
Ing. Roman Čada, Ph.D.  FAV - ZČU Aplikovaná matematika 23.1.2008  1.11.2008
         
Ing. Petr Girg, Ph.D.   FAV - ZČU Aplikovaná matematika 23.1.2008 1.6.2008
         
Ing. Vlastimil Vavřička, CSc. FAV - ZČU Informatika a výpočetní technika 24.1.2007  1.11.2007
         
RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.   MÚ AV ČR Aplikovaná matematika 24.1.2007  1.6.2007
         
Ing. Jan Červ, CSc. ÚT AV ČR Mechanika 26.10.2005 1.6.2006
         
Ing. Milan Honner, Ph.D. FAV - ZČU Aplikovaná fyzika 18.5.2005 1.2.2006
RNDr. Tomáš Kaiser, Dr. FAV - ZČU Aplikovaná matematika 26.10.2005 1.2.2006
         
Dr. Ing. Vlasta Radová FAV - ZČU Technická kybernetika 18.5.2005 1.11.2005
RNDr, Josef Blažek, CSc PF - JU Aplikovaná fyzika 18.5.2005 1.11.2005

Nedokončená habilitační řízení

Jméno pracoviště obor VR zahájení HŘ zastaveno
Dr. Ing. Pavel Polach VZÚ Plzeň Mechanika 30.5.2018 30.1.2019
Ing. Jiří Šmejkal, CSc. FAV - KME Mechanika  26.10.2016  15.5.2017
Hoon Ko, Ph.D.  PřF - UJEP Informatika a výpočetní technika  22.1.2014  25.5.2015 
Ing. Roman Mouček, Ph.D.  FAV - ZČU Informatika a výpočetní technika  19.1.2011  24.10.2012
Ing. Jiří Potůček, CSc. FBMI ČVUT Technická kybernetika  20.1.2010  31.5.2011
RNDr. Petr Tomiczek, CSc.   FAV - ZČU Aplikovaná matematika  24.1.2007  27.2.2007

Patička