Přejít k obsahu

Řízení ke jmenování profesorem

Podmínky a průběh řízení je dán univerzitním předpisem Podrobnosti postupu při habilitačním řízení a řízení ke jmenovánní profesorem (PDF) a 6D/2017 (PDF).  Obory, ve kterých je možné řízení ke jmenování profesorem na FAV absolvovat, jsou uvedeny v seznamu .

Pokyny k platbě poplatku za úkony spojené s habilitačním řízením

Výše poplatku je pro ak. rok 2019/2020 stanovena ve vyhlášce rektora číslo 11R/2019. Poplatek je stanoven na 1000,-Kč (platbu je možné provést v pokladně ŽCU nebo převodem na účet: 4811530257/0100, variabilní symbol: 524996, konstantní symbol: 0558, specifický symbol: 523, do poznámky pro příjemce napište: RKJP- Vaše jméno).

Aktuální informace o probíhajících řízeních ke jmenování profesorem

Jméno

VR FAV schválení komise
pracoviště

VR FAV 
obor

VR ZČU 
zahájení

jmenován od
Doc. Dr. Ing. Ján Minár NTC-ZČU Aplikovaná fyzika 9.1.2020
29.1.2020 27.5.2020 3.6.2020


Seznam jmenovaných profesorů od roku 2005

Jméno

VR FAV schválení komise
pracoviště

VR FAV 
obor

VR ZČU 
zahájení

jmenován od
Doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. FAV - ZČU Aplikovaná matematika 7.1.2019
30.1.2019 27.3.2019 2.10.2019 1.7.2020
Doc. Ing. Petr Zeman, Ph.D. FAV-ZČU Aplikovaná fyzika 5.5.2018
30.5.2018 17.10.2018 17.4.2019 28.11.2019
Doc. Ing. Luděk Müller, Ph.D. FAV - ZČU Technická kybernetika 10.10.2016
26.10.2016 18.1.2017 7.6.2017 13.12.2017
Doc. RNDr. Tomáš Kaiser, Ph.D. FAV - ZČU Aplikovaná matematika 2.5.2015
20.5.2015 21.10.2015 23.3.2016  2.12.2016
Doc. Ing. Karel Ježek, CSc. FAV - ZČU Informatika a výpočetní technika 2.5.2011
18.5.2011 26.10.2011 20.6.2012  20.6.2012
Doc. Dr. Ing. Eduard Rohan FAV - ZČU Mechanika 1.10.2010
20.10.2010 18.1.2011 22.6.2011  1.2.2012
Doc. Dr. Ing. Jan Dupal FAV - ZČU Mechanika 20.4.2009
27.5.2009 20.1.2010 3.10.2010 8.12.2010
Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová FAV - ZČU Informatika a výpočetní technika 1.12.2008
21.1.2009 27.5.2009 7.10.2009 1.5.2010
Doc. Ing. Michal Haindl, DrSc.. AVČR - ÚTIA Technická kybernetika 23.4.2008
21.5.2008 22.10.2008  1.5.2010
Doc. RNDr. Vlastimil Křivan, CSc. AVČR - BC Aplikovaná matematika 4.9.2007
24.10.2007 24.1.2008 27.2.2008 20.5.2008
Doc. Ing. Vladislav Laš, CSc. FAV - ZČU Mechanika 15.12.2006
24.1.2007 23.5.2007 10.10.2007 20.5.2008
Doc. Ing. Miloš Schlegel, CSc. FAV - ZČU Technická kybernetika 28.12.2005
25.1.2006 24.5.2006 6.11.2006

Seznam zastavených řízení ke jmenování profesorem od roku 2005

Jméno

VR FAV schválení komise
pracoviště

VR FAV
obor

VR ZČU
zahájení

zastavení
Doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. PřF - OU Informatika a výpočetní technika 11.9.2019
17.10.2018 30.1.2019 ***** 30.1.2019

Patička