Přejít k obsahu

Řízení ke jmenování profesorem

Podmínky a průběh řízení je dán univerzitním předpisem Podrobnosti postupu při habilitačním řízení a řízení ke jmenovánní profesorem (PDF) a vyhláškou děkana FAV 6D/2017 (PDF). Součástí vyhlášky je také formulář (DOCX), který je potřeba přiložit k žádosti o zahájení řízení. Obory, ve kterých je možné řízení ke jmenování profesorem na FAV absolvovat, jsou uvedeny v seznamu .

Aktuální informace o probíhajících řízeních ke jmenování profesorem

Jméno pracoviště obor zahájení VR zahájení datum konání VR FAV
doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. PřF - OU Informatika a výpočetní technika 11.9.2018 17.10.2018
Doc. Ing. Petr Zeman, Ph.D. FAV - ZČU Aplikovaná fyzika 5.5.2018 30.5.2018  17.10.2018

Seznam jmenovaných profesorů od roku 2005

Jméno pracoviště obor VR zahájení jmenován od
Doc. Ing. Luděk Müller, Ph.D. FAV - ZČU Technická kybernetika 26.10.2016  13.12.2017
Doc. RNDr. Tomáš Kaiser, Ph.D. FAV - ZČU Aplikovaná matematika 20.5.2015  2.12.2016
Doc. Ing. Karel Ježek, CSc. FAV - ZČU Informatika a výpočetní technika 18.5.2011  20.6.2012
Doc. Dr. Ing. Eduard Rohan FAV - ZČU Mechanika 20.10.2010  1.2.2012
Doc. Dr. Ing. Jan Dupal FAV - ZČU Mechanika 21.1.2009  8.12.2010
Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová FAV - ZČU Informatika a výpočetní technika 21.1.2009  1.5.2010
Doc. Ing. Michal Haindl, DrSc.. AVČR - ÚTIA Technická kybernetika 21.5.2008  1.5.2010
Doc. RNDr. Vlastimil Křivan, CSc. AVČR - BC Aplikovaná matematika 24.10.2007  20.5.2008
Doc. Ing. Vladislav Laš, CSc. FAV - ZČU Mechanika 24.1.2007  20.5.2008
Doc. Ing. Miloš Schlegel, CSc. FAV - ZČU Technická kybernetika 26.10.2005 6.11.2006

 

Patička