Přejít k obsahu

Projekty řešené na FAV

Nové technologie pro informační společnost - NTIS

Evropský projekt operačního programu VaVpI, jehož cílem je vybudovat na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, Evropské centrum excelence. Činnost výzkumného centra je zaměřena na rozvoj vědních oborů kybernetika, informatika a mechanika, které jsou klíčové pro vývoj a aplikace informačních, komunikačních a mechatronických technologií a na rozvoj vědních disciplín fyziky, které se uplatňují při výzkumu a vývoji nových tenkovrstvých materiálů a plazmových zdrojů. Klíčovou roli má matematická podpora pro modelování zkoumaných systémů a procesů i samotný vývoj odpovídajících matematických struktur.

Více informací na http://www.ntis.zcu.cz/ 

Přehled všech projektů a grantů FAV

Patička