Přejít k obsahu

Aktuálně řešené projety na FAV

Projekty

Digitální archiv dokumentů NKVD/KGB vztahujících se k Československu

Trvání: 01.03.2020 - 31.12.2022
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky ()
Detail projektu

Vývoj technologie pro automatizaci tvorby bezešvé a georeferencované originální mapy stabilního katastru z let 1826-1843 a prováděcí software.

Trvání: 01.02.2020 - 31.10.2021
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Inteligentní distribuované architektury pro odhad stavu

Trvání: 01.01.2020 - 31.12.2022
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

LINDAT/CLARIAH-CZ - Rozšíření repozitáře, služeb a výpočetního klastru výzkumné infrastruktury

Trvání: 01.01.2020 - 31.12.2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metody reprezentace a zpracování trojrozměrných dynamických tvarů

Trvání: 01.01.2020 - 31.12.2022
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

NaSaPO - Národní sada prostorových objektů

Trvání: 01.01.2020 - 31.12.2021
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Nakrytí grafů: Symetrie a složitost

Trvání: 01.01.2020 - 31.12.2022
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Odlehčená lopatka osového ventilátoru pro ztížené provozní podmínky

Trvání: 01.01.2020 - 30.06.2023
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Regularity properties of mappings and applications

Trvání: 01.01.2020 - 31.12.2022
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Strukturální vlastnosti tříd grafů charakterizovaných zakázanými indukovanými podgrafy

Trvání: 01.01.2020 - 31.12.2022
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Výzkum nestabilit dynamického stall flutteru a jejich následků na aplikace turbostrojů pomocí matematických, numerických a experimentálních metod

Trvání: 01.01.2020 - 31.12.2022
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

DUET

Trvání: 01.12.2019 - 30.11.2022
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

COMP4DRONES -Leveraging CPS Composability & Modularity for Customized and Autonomous Civilian Drones

Trvání: 01.10.2019 - 30.09.2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Switch2save-Lightweight switchable smart solutions for energy saving large windows and glass facades

Trvání: 01.10.2019 - 30.09.2023
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

Překlad 5 ks modelů z jazyka Modelica do FMU pomocí nástroje Dymola

Trvání: 27.09.2019 - 25.10.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Software pro vytvoření prospektivní databáze zaměřené na sběr, analýzu a vyhodnocení dat v reálném stavu vývoje Crohnovy choroby

Trvání: 20.09.2019 - 03.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Stanovení Mooney-Rivlingových konstant u dodaných vzorků včetně analýzy a zprávy

Trvání: 02.09.2019 - 30.10.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

LOTUS

Trvání: 01.09.2019 - 31.08.2022
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj inteligentního systému pro podporu péče v sociálních službách s využitím asistivních technologií

Trvání: 01.09.2019 - 31.12.2020
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj pokročilých technologií na zvýšení efektivnosti provozních kontrol komponent JE s využitím pokročilých robotických technologií s intuitivním programováním polohování

Trvání: 01.08.2019 - 31.12.2022
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Provedení měření vibrací a analýza zpracování výsledků parní turbíny na elektrárně Tula (Mexiko) s využitím měřící ústředny OROS a vybavením pro měření vibrací

Trvání: 16.06.2019 - 08.08.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza vůlí a třecí charakteristiky ve spojení per a drážek ve spodní části válce reaktoru VVER 440/213

Trvání: 01.05.2019 - 30.11.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Sestavení matematického modelu promíchání dvou kapalin s různou viskozitou a provedení příslušných numerických simulací

Trvání: 11.04.2019 - 21.05.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýzy únavové životnosti a provozní spolehlivosti konstrukcí zatěžovaných vibracemi

Trvání: 01.04.2019 - 31.03.2021
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

NaSaPO - Národní sada prostorových objektů (TITIMV706)

Trvání: 01.04.2019 - 31.10.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Národní centrum pro energetiku

Trvání: 01.04.2019 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Využití moderních informačních technologií pro neurorehabilitace pacientů se získaným poškozením mozku

Trvání: 01.04.2019 - 31.03.2022
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj SW knihovny pro syntézu řeči cizího jazska ve výukovém stylu SPEECHTECH pro SpeechTech TTS

Trvání: 09.03.2019 - 25.08.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Brána matematikou otevřená 2019

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

CAMPO LAMPONE 2019

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Design nových funkčních materiálů, a cest pro jejich reaktivní magnetronové naprašování, pomocí pokročilých počítačových simulací

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Dynamika a nelineární chování pokročilých kompozitních struktur; modelování a optimalizace

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

LINDAT/CLARIAH-CZ – Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Moderní geometricko-numerické metody v simulaci nestlačitelného turbulentního proudění pro reálné úlohy velkého rozsahu

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Národní centrum kompetence - Kybernetika a umělá inteligence

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Optimalizace využívání nemovitostí v majetku obcí

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Plně trénovatelná syntéza české řeči z textu s využitím hlubokých neuronových sítí

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Pokročilé nanomateriály s řízenou architekturou pro detekci vodíku

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Proměna etických aspektů s nástupem žurnalistiky umělé inteligence

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Vývoj barierových povlaků pro zinkované oceli

Trvání: 12.12.2018 - 11.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza vlivu nelineárních vazeb a počtu mřížek namodální vlastnosti palivového souboru, na zrychlení akcelerometrů a orbity vybraných bodů

Trvání: 30.11.2018 - 15.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkum vlastností mechanického posilovače firmy Kiefel v závislosti na parametrech modelu

Trvání: 13.11.2018 - 20.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vytvoření zkušebních vzorků z kombinace feltmetalu a termoplastu

Trvání: 22.10.2018 - 03.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

2x analýza ticking zvuků

Trvání: 16.10.2018 - 20.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

3D skenování račích nor, čištění dat, výpočet objemu. V rámci projektu CENAKVA II

Trvání: 15.10.2018 - 26.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkumné a vývojové práce

Trvání: 04.10.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Volba struktury a testování průmyslových robotů pro bodové svařování

Trvání: 01.10.2018 - 17.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

2Analýza naplnění požadavků ČSN EN 50128 pro projekt GA RBC

Trvání: 24.09.2018 - 15.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Příprava a analýza prospektivní databáze

Trvání: 19.09.2018 - 27.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj vícevrstvých termochromických povlaků a jejich přípravy na sklo o velké ploše

Trvání: 03.09.2018 - 23.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkum neoxidových ochranných povlaků z hlediska vyšetřování jejich tribologického chování

Trvání: 03.09.2018 - 09.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

AFarCloud - Aggregate Farming in the Cloud (2)

Trvání: 01.09.2018 - 31.08.2021
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Provedení měření a analýzy nadlimitních vibrací parních ventilů

Trvání: 01.09.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Webové rozhraní M/TeamBridge - PZT

Trvání: 01.09.2018 - 31.08.2020
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Měření BTT na ELE NZ

Trvání: 01.08.2018 - 05.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření hluku a vibrací bubnové brzdy

Trvání: 01.08.2018 - 23.08.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkum vlivu nevývažků Cardanových hřídelí na velikost vazebních sil v ložiskách standu

Trvání: 26.07.2018 - 27.07.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření a analýza vibrací parních ventilů TG 13, Argentina

Trvání: 20.07.2018 - 19.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj Sw Palladium pro VVER 1000 a pro novou verzi sw Athena

Trvání: 09.07.2018 - 10.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Snovač

Trvání: 02.07.2018 - 30.11.2020
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy (JVF DTM)

Trvání: 01.07.2018 - 31.12.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

KnowING IPR: Podpora inovací v regionu Dunaje znalostním inženýrstvím

Trvání: 01.07.2018 - 30.06.2021
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

LoStr: Výzkumná spolupráce pro dosažení vyšší účinnosti a spolehlivosti lopatkových strojů

Trvání: 01.07.2018 - 31.12.2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Využití a prezentace ontologické analýzy registru dárců kostní dřeně

Trvání: 01.07.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: ELIXIR CZ ()
Detail projektu

Využití metodiky Model checking pro testování systémů I&C v jaderné energetice

Trvání: 01.07.2018 - 31.12.2021
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Výzkum v rámci projektu „Pořízení ICT a SW vybavení pro měření a predikci podmínek růstu plodin“ - etapy č. 1 a 2

Trvání: 07.06.2018 - 07.01.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza vlivu vůlí a třecí charakteristiky ve spojení per a drážek ve spodní části nosného válce reaktoru VVER 1000 ETE na kontaktní síly a práci třecích sil pro predikci otěru

Trvání: 04.06.2018 - 12.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

FitOptiVis- From the cloud to the edge - smart IntegraTion and OPtimization Technologies for highly efficient Image and VIdeo processing Systems

Trvání: 01.06.2018 - 31.05.2021
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Numerická simulace procesu míchání pomocí stávajícího a nového typu míchadla

Trvání: 01.06.2018 - 13.07.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SecureFlex: Bezpečné využití flexibility pro řízení soustavy a obchodní účely

Trvání: 01.06.2018 - 31.05.2024
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj v oblasti řízení automobilu s přívěsným vozíkem

Trvání: 01.06.2018 - 01.08.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tahové zkoušky insertů a ohybové zkoušky panelů

Trvání: 21.05.2018 - 05.06.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Provedení analýzy vlivů prolisů na stav napjatosti a deformace rámu LTL500D

Trvání: 18.05.2018 - 05.06.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Mechanické testy kompozitních potahů a sendvičů

Trvání: 16.05.2018 - 04.06.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Experimental modal analysis of aluminium chassis

Trvání: 15.05.2018 - 07.06.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Auto tester hlasového ovládání navigační jednotky automobilu MEB 2018

Trvání: 14.05.2018 - 20.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Lepení panelů v autoklávu

Trvání: 02.05.2018 - 07.06.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Přípravek na 4bodový ohyb dle ASTM

Trvání: 02.05.2018 - 06.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Aplikace moderních technologií v medicíně a průmyslu

Trvání: 01.05.2018 - 31.10.2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Multimodální identifikace, autorizace a verifikace osob

Trvání: 01.05.2018 - 30.04.2020
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Míra polymorfizmů v NK receptorech a jejich ligandech v rámci české populace

Trvání: 01.05.2018 - 31.12.2021
Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR ()
Detail projektu

KnowBot: phase 1 final report

Trvání: 20.04.2018 - 21.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Návrh a realizace komunikace AGV s řídícím reverem pomocí wifi

Trvání: 20.04.2018 - 20.07.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Materiálová analýza mechanických vlastností dodaných povlaků

Trvání: 20.03.2018 - 06.04.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Ohybové zkoušky

Trvání: 19.03.2018 - 20.03.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Algoritmus pro analýzu vsázky sklenářské pece

Trvání: 16.03.2018 - 26.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Research, development and consultation of machine learning based automatic document redaction and cloud deployment

Trvání: 12.03.2018 - 31.07.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Prototyp zařízení pro detekvi čáry z video signálu

Trvání: 06.03.2018 - 30.06.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Campo Lampone

Trvání: 01.03.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Moderní zpřístupnění historických pramenů

Trvání: 01.03.2018 - 28.02.2021
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Revitalizace městských center a dalších veřejných prostorů v České republice: problémy, zahraniční inspirace, možnosti řešení

Trvání: 01.03.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Vývoj centralizovaného rozhraní pro vytěžování velkých dat z webových archivů

Trvání: 01.03.2018 - 31.12.2022
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky ()
Detail projektu

Cyklické zkoušky

Trvání: 21.02.2018 - 19.04.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Simplifikace 3D modelů se zohledněním důležitých ploch

Trvání: 19.02.2018 - 30.09.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Trivi - výzkum a vývoj v oblasti automatizovaného zpracování účetnictví

Trvání: 15.02.2018 - 30.09.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Stanovení dynamické odezvy reaktoru VVER-1000/320 1. bloku Chmelnické JE při buzení způsobeném tlakovým rázem

Trvání: 05.02.2018 - 28.02.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

AMIR - Multimodální rozhraní založené na gestech a mluvené i znakové řeči pro ovládání asistivního mobilního informačního robota

Trvání: 01.02.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Difraktivní struktury

Trvání: 01.02.2018 - 30.06.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Modelování proudění v ucpávkách rotorů parních turbín - softwarová implementace kalibrovaného výpočtového modelu

Trvání: 01.02.2018 - 28.06.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Modelování proudění v ucpávkách rotorů turbín - kalibrace výpočtového modelu

Trvání: 01.02.2018 - 28.06.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Stanovení Mooney-Rivlinových konstant u dodaných pryží dvou tvrdostí (75 ShA a 85 ShA)

Trvání: 23.01.2018 - 30.04.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Detailní analýza tribologického chování automobilových rohatek

Trvání: 22.01.2018 - 29.01.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Dovývoj vzniklých výsledků projektu TA04010727 tak, aby byl vytvořen nástroj s výsledky aplikovanými na míru registru ČNRDD

Trvání: 08.01.2018 - 10.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nelineární model diferenciálu závodního vozu s optimalizovanou charakteristikou

Trvání: 02.01.2018 - 26.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Aktivní přístup k detekci poruch ve stochastických rozlehlých systémech

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Analýza a vyhodnocení chvění turbogenerátorů v provozu klasických a jaderných elektráren

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Diferenciální rovnice se speciálními typy nelinearit

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Experimentální a výpočtové modelování proudění nenewtonských kapalin s dispergovanými částicemi a volnou hladinou

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

InteCom: VaV inteligentních komponent pokročilých technologií pro plzeňskou metropolitní oblast

Trvání: 01.01.2018 - 30.06.2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Kompozitní konstrukce v elektrotechnice EKOM

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Naplétané přerušované kompozitní konstrukce v elektrotechnice NAPREKON

Trvání: 01.01.2018 - 30.06.2021
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Rough modely frakcionální stochastické volatility

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Spolehlivé časově kritické sítě v distribuovaných kyber-fyzikálních systémech pro aplikace real-time řízení iniciativy Průmysl 4.0

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Teorie zpracování gradientů geopotenciálu vyšších řádů a jejich použití v geodézii

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Vývoj a SW pro analýzu dat ze zkušebního zařízení DARINA IV

Trvání: 01.01.2018 - 24.08.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj programu ATHENA 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

VýzKumné a vývojové služby

Trvání: 01.01.2018 - 07.03.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj nových pulzních plazmových technologií pro depozici pokročilých tenkovrstvých materiálů

Trvání: 01.01.2018 - 30.06.2021
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Tahové a smykové zkoušky insertů

Trvání: 14.12.2017 - 07.02.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Diagnostické měření a detekce

Trvání: 06.12.2017 - 19.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Mechanické analýzy

Trvání: 05.12.2017 - 05.01.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Návrh a vývoj SW aplikace pro zpracování časových dat (TOA) v úloze torzního měření

Trvání: 04.12.2017 - 19.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj HW pro měřící a řídící systémy

Trvání: 21.11.2017 - 11.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Identifikace parametrů Mooney-Rivlinova modelu pryže EPDM 55ShA

Trvání: 10.11.2017 - 12.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Statické zkoušky laminátů

Trvání: 10.11.2017 - 05.03.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj napínání drátu pro navíjení elektronek přesně definovanou silou

Trvání: 01.11.2017 - 29.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tahové zkoušky insertů

Trvání: 30.10.2017 - 14.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj nového hlasu pro TTS engine

Trvání: 23.10.2017 - 28.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj modelu synchronního generátoru

Trvání: 15.10.2017 - 05.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Aplikace částicových kompozitů na automobilovou komponentu III

Trvání: 13.10.2017 - 13.10.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření vlastních frekvencí a modální analýza trubek pro HCW 2000 a HCW 3000

Trvání: 11.10.2017 - 31.10.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vytvoření zkušebního segmentu pro radiální ložiska s využitím účinné vrstvy z materiálu na bázi termoplastů

Trvání: 10.10.2017 - 28.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkumné a vývojové služby - RMG2 Studio

Trvání: 10.10.2017 - 22.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Využití fotogrammetrických metod pro účely provádění zeměměřických činností při pozemkových úpravách

Trvání: 02.10.2017 - 06.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Doktorandská škola archeologie: nové metody, technologie a výzkum historického dědictví

Trvání: 01.10.2017 - 30.09.2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Hlasové ovládání Škoda Auto 2017

Trvání: 01.10.2017 - 14.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

TURBO-REFLEX - TURBOmachinery REtrofits enabling FLEXible back-up capacity for the transition of the European

Trvání: 01.10.2017 - 30.09.2020
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

Návrh standardu výměnného formátu XML projektu DTM DMVS

Trvání: 27.09.2017 - 12.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkum ochranných povlaků na bázi víceprvkových nitridů pro řezné nástroje z hlediska optimalizace jejich struktury, složení a vlastností

Trvání: 21.09.2017 - 10.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Poskytování služeb smluvního výzkumu - rozvoj SW části systému KMC - 3. část

Trvání: 15.09.2017 - 20.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza výskytu rubbingu na turbosoustrojí Welland Bio Power během najetí/doběhu a za provozu s využitím aparatury RAMS

Trvání: 09.09.2017 - 20.10.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výpočet seizmické odezvy reaktoru 1. bloku Chmelnické JE

Trvání: 08.09.2017 - 01.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nová technologie pro inteligentní plánování pohybu robotů v průmyslových procesech

Trvání: 01.09.2017 - 31.08.2021
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Platforma pro pokročilou analýzu elektroenergetických soustav

Trvání: 01.09.2017 - 14.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zajištění kybernetické bezpečnosti na železnici – optimalizace výpočtu váhového rozložení kódů

Trvání: 30.08.2017 - 31.03.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Campo Arduino 2017

Trvání: 14.08.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Materiálová analýza funkčních DLC vrstev na pístních kroužcích z hlediska složení, struktury a mechanických vlastností

Trvání: 07.08.2017 - 15.08.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Ontologická analýza registru dárců kostní dřeně

Trvání: 01.08.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: ELIXIR CZ ()
Detail projektu

Platforma pro pokročilou analýzu elektroenergetických soustav -4 milníky

Trvání: 01.08.2017 - 01.10.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Research, development and consultation of design and development of SPA

Trvání: 01.08.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza vzorku povlaku TubeAmor s úsadou strusky na elektronovém mikroskopu

Trvání: 17.07.2017 - 29.07.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Lifecycle of human electroencephalography/event related potential data

Trvání: 10.07.2017 - 31.07.2018
Poskytovatel: International Neuroinformatics Coordinating Facility ()
Detail projektu

Modelování geometrických charakteristik závislosti průtoku a tlakového poměru

Trvání: 01.07.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkum materiálů na bázi uhlíkových a karbidových tenkých vrstev

Trvání: 01.07.2017 - 03.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

IBDS – analýza a návrh prospektivní databáze

Trvání: 12.06.2017 - 31.10.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Teplotní kondiciování sendvičových panelů

Trvání: 12.06.2017 - 21.06.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Dopracování modelu a analýza vibrací palivového souboru

Trvání: 01.06.2017 - 15.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

I-MECH Intelligent Motion Control Platform for Smart Mechatronic Systems

Trvání: 01.06.2017 - 31.05.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Robotika pro průmysl 4.0

Trvání: 01.06.2017 - 31.10.2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Systém pro synchronní sběr dat z fakturačních elektroměrů s implementovaným regulačním algoritmem pro 15minutové odběrové limity

Trvání: 01.06.2017 - 31.10.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Umělá inteligence a uvažování

Trvání: 01.06.2017 - 31.10.2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

2017Vývoj grafického prostředí Palladium 2017

Trvání: 26.05.2017 - 15.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Návrh, vývoj, a testováníí systému pro měření, zpracování a odesílání dat v úloze vyrovnání stroje založené na platformě Arduino

Trvání: 24.05.2017 - 19.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výpočet kontaktních sil a práce třecích sil ve spojení pero-drážka Výpočet kontaktních sil a práce třecích sil ve spojení pero-drážka reaktoru VVER 1000 ETE

Trvání: 23.05.2017 - 07.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Využití virtuálního modelu člověka pro snížení rizika poranění motocyklistů

Trvání: 17.05.2017 - 23.03.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nástroje pro vzdálenou webovou správu a zvýšení spolehlivosti řídících jednotek motorů

Trvání: 01.05.2017 - 25.10.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Návrh Hw a plošného spoje systému pro analýzu zájmových zvuků

Trvání: 28.04.2017 - 16.10.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza a návrh prospektivní databáze

Trvání: 19.04.2017 - 03.10.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza a návrh prospektivní databáze

Trvání: 18.04.2017 - 03.10.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza povrchové morfologie hologramů

Trvání: 06.04.2017 - 15.06.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza materiálů pro exteriérový díl

Trvání: 03.04.2017 - 15.10.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

5250Česko-slovenská SVOČ v matematice a informatice 2017

Trvání: 01.04.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Brána matematikou otevřená 2017

Trvání: 01.04.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Vývoj a realizace funkčního vzorku měřícího přípravku pro měření a nastavování upínací síly

Trvání: 01.04.2017 - 24.10.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Experimentální a výpočtová modální analýza kompresorového kola ložiskového uzlu C13

Trvání: 28.03.2017 - 22.04.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výpočtová analýza kritických otáček ložiskového uzlu C13

Trvání: 28.03.2017 - 05.05.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Dynamické zatížení diferenciálu závodního vozu s využitím komplexního modelu

Trvání: 23.03.2017 - 27.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Kvasinky on chip

Trvání: 21.03.2017 - 28.02.2018
Poskytovatel: Nadace pro transplantace kostní dřeně ()
Detail projektu

Analýza nekonvergence výpočetních metod load flow pro účely projektu CGMES

Trvání: 20.03.2017 - 26.05.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovační voucher - Inovace Circularo v oblastech extrakce informací a využití technologie Docker - Inovation of Circularo in Areas of Information Extraction and Docker Technology Employment

Trvání: 06.03.2017 - 31.07.2017
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

OptiPro 4.0: Optimalizace výrobních procesů - Průmysl 4.0 v bavorsko-českém příhraničí

Trvání: 01.03.2017 - 28.02.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Vývoj HW pro přídící a monitorovací jednotku

Trvání: 01.03.2017 - 10.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Údržba a průběžná aktualizace parametrů existujícího systému pro generování predikce systémové odchylky

Trvání: 01.03.2017 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Údržba prediktoru SyO dle smlouvy o dílo č. 1800006107 za období 2017/Q3

Trvání: 01.03.2017 - 12.01.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření vibrací dynamometru laserovým vibrometrem

Trvání: 20.02.2017 - 10.03.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Specifikace prototypu systému na detekci UAV

Trvání: 01.02.2017 - 18.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj demonstračního konceptu autonomního systému

Trvání: 01.02.2017 - 05.05.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj technologií pro sledování průběhu stavebních prací

Trvání: 27.01.2017 - 06.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Impact resistence measurement

Trvání: 25.01.2017 - 25.05.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj SW nástrojů pro kalibraci, testování a měření v úloze monitorování proudění v turbogenerátorech

Trvání: 19.01.2017 - 15.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj algoritmu pro kompresi trojúhelníkových sítí

Trvání: 16.01.2017 - 16.07.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozvoj studentských výměn ve strojírenství

Trvání: 02.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Akustika kapalin v periodických mikroarchitekturách

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Analýza provozu rotorových soustav na turbinách provozovaných společností ČEZ a.s.

Trvání: 01.01.2017 - 19.09.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Automatická konzervace a rekonstrukce hlasu se zaměřením na pacienty po totální laryngektomii

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

DataBio - Data-Driven Bioeconomy

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

Inovace technologií a vývoj webového rozhraní systému M/TeamBridge - PZT

Trvání: 01.01.2017 - 15.04.2017
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

LINDAT/CLARIN - Výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Meshless metody pro vizualizaci velkých časově-prostorových vektorových dat

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Metody identifikace a vizualizace tunelů pro flexibilní ligandy v dynamických proteinech

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Nanostrukturní povlaky syntetizované užitím vysoce reaktivního pulzního plazmatu

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Nelineární dynamika rotujících systémů s uvažováním nestabilit v olejovém filmu s důrazem na lokální jevy

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Nová řídicí platforma pro inteligentní výrobní stroje a roboty

Trvání: 01.01.2017 - 30.06.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Průmysl 4.0 bez hranic

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Ramseyovské aspekty barvení grafů

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

TG/17/01/2017

Trvání: 01.01.2017 - 31.01.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Transmission optimisation - Systematic study and development

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj programu ATHENA 2017

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zvýšení kvality výuky doktorandů pomocí modernizace přístrojového vybavení

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza a vyhodnocení chvění turbogenerátorů v provozu klasických a jaderných elektráren

Trvání: 30.11.2016 - 15.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Experimentální systém pro zpracování dat z RTLS souboru a automatické sledování a analýzu pohybu subjektů

Trvání: 30.11.2016 - 31.01.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tahové zkoušky panelů

Trvání: 28.11.2016 - 29.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj metod vzdáleného monitoringu pro analýzu a vizualizaci provozu parních turbín

Trvání: 24.11.2016 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Dynamická analýza ložiskového uzlu C15

Trvání: 22.11.2016 - 08.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Diagnostické měření a detekce, lokalizace a analýza událostí kontaktu rotor-stator

Trvání: 21.11.2016 - 20.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Testování, verifikace a validace systémového SW

Trvání: 18.11.2016 - 02.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza dynamického chování vačkového mechanismu ? zjednodušený model

Trvání: 12.11.2016 - 30.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Specifika prototypu autonomního systému

Trvání: 01.11.2016 - 14.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza a návrh prospektivní databáze

Trvání: 21.10.2016 - 30.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Experimentální měření prostých a cyklických tahových zkoušek

Trvání: 11.10.2016 - 24.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza maximálního napětí na perienu při occipito-posteriorní poloze hlavičky pro zvolené modifikace MPP

Trvání: 06.10.2016 - 11.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Peregrinus Silva Bohemica - Multimediální a digitální turistický průvodce pro přeshraniční historické cesty v Bavorském lese a na Šumavě

Trvání: 01.10.2016 - 30.09.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Počítačový asistenční systém řízený mozkovými vlnami pro osoby s omezenou hybností

Trvání: 01.10.2016 - 31.03.2020
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Virtuální model člověka pro prevenci, léčbu a rehabilitaci onemocnění ramene

Trvání: 01.10.2016 - 31.08.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Nonlinear Estimation Framework for Optimized Target Tracking, Estimation, and Self-assessment

Trvání: 23.09.2016 - 22.09.2019
Poskytovatel: Air Force Office of Scientific Research ()
Detail projektu

Úprava a doplnění funkcí vyvinutého SW pro sondování a měření statických tlaků, TOT, kalibrační tunel a SRT

Trvání: 13.09.2016 - 07.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Diagnostické měření a detekce, lokalizace a analýza událostí kontaktu rotor-stator

Trvání: 09.09.2016 - 18.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Odborná analytická studie k mezinárodnímu projektu GARPUR

Trvání: 07.09.2016 - 15.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Spolupráce při tvorbě DB systému na kontroly a vyhodnocování dat DoSP KO EPR II.

Trvání: 05.09.2016 - 30.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkum ochranných povlaků pro Ionbond Czechia s.r.o.

Trvání: 02.09.2016 - 04.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Kognitivní systém řízení robota

Trvání: 01.09.2016 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Vývoj procesů použitelných při vývoji a výrobě komponent pro kosmický průmysl

Trvání: 01.09.2016 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Výzkum tenkovrstvých materiálů na bázi neoxidových keramik pro HVM Plazma spol. s.r.o.

Trvání: 30.08.2016 - 07.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výpočet a export dat pro konstrukci HB reaktoru 1. bloku

Trvání: 26.08.2016 - 14.10.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza výskytu rubbingu na turbosoustrojí

Trvání: 22.08.2016 - 29.09.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Modelování a numerické simulace proudění stlačitelné vazké tekutiny ve štěrbinách odlehčených regulačních ventilů

Trvání: 18.08.2016 - 15.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj řídící jednotky pro řízení stejnosměrných motorů

Trvání: 08.08.2016 - 09.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Webové aplikace pro tisk certifikátů pro termočlánky

Trvání: 05.08.2016 - 09.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metodika využití geoinformativních technologií v činnostech ŘSD ČR

Trvání: 07.07.2016 - 30.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

CrossEnergy: Přeshraniční energetická infrastruktura - koncepce budoucí podoby měnícího se regionu

Trvání: 01.07.2016 - 30.06.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Identifikace materiálových parametrů kompozitů

Trvání: 01.07.2016 - 20.09.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nanovlákenné výztuže v kompozitních materiálech

Trvání: 01.07.2016 - 26.10.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nová řídicí platforma pro inteligentní výrobní stroje a roboty

Trvání: 01.07.2016 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj pokročilé kooperativní robotické platformy a její aplikace ve výrobě elektronických komponent

Trvání: 01.07.2016 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Konzultace nových technologií a prototypové nasazení RIAK

Trvání: 30.06.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj SW pro řízení servopohonů

Trvání: 28.06.2016 - 31.10.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj jednoduché vstupně-výstupní karty pro Raspberry Pi

Trvání: 20.06.2016 - 12.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Systém pro sběr dat o odběru elektrické energie pro statistickou analýzu a optimalizaci spotřeby a nákladů v malých firmách.

Trvání: 15.06.2016 - 31.10.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj OPC serveru pro protokol Pernet

Trvání: 15.06.2016 - 16.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vytvoření výměnného formátu XML

Trvání: 10.06.2016 - 13.10.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metodika vyhodnocování lidských zdrojů v oblasti prostorových informací

Trvání: 01.06.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Zkoušky pevnosti svarů

Trvání: 26.05.2016 - 06.06.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Návrh doporučujících národních kurikul v oblasti prostorových informací

Trvání: 17.05.2016 - 30.11.2016
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Měření a vyhodnocení torzních kmitů rotoru TG

Trvání: 16.05.2016 - 08.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj metod a SW pro analýzu a vizualizaci dat vzdáleného monitoringu parních turbín

Trvání: 16.05.2016 - 22.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Grafické rozhraní kódu ATHENA - kód PALLADIUM

Trvání: 11.05.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Demonstrační aplikace hlasového ovládání navigačníé jednotky automobilu

Trvání: 04.05.2016 - 21.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Studie Aktivace systémové regulace (SR) pomocí "merit order"

Trvání: 22.04.2016 - 29.09.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Software pro polohování měřící hlavy

Trvání: 15.04.2016 - 21.09.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Stanovení mechanických parametrů fólií

Trvání: 14.04.2016 - 22.04.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Export dat z dynamického modelu reaktoru VVER 1000 (Rovenské JE, 3. blok)

Trvání: 12.04.2016 - 18.05.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

4. ročník letního kybernetického soustředění Campo Arduino 2016

Trvání: 01.04.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Analýza chvění měřících transformátorů generátoru TG 200 MW Termotasajero II

Trvání: 01.04.2016 - 18.05.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza dynamického zatížení diferenciálu závodního vozu

Trvání: 01.04.2016 - 30.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Palivový cyklus JE

Trvání: 01.04.2016 - 15.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výpočet vlastních frekvencí reaktoru VVER 1000 ETE

Trvání: 14.03.2016 - 24.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nosič palubní desky III . náhrada ocelové části kompozitovou

Trvání: 11.03.2016 - 04.11.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vědecko-výzkumná činnost pro společnost CEOS Data spol. s r. o.

Trvání: 10.03.2016 - 19.04.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metoda profiltraci dat

Trvání: 08.03.2016 - 18.04.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Systém pro trvalé uchování dokumentace a prezentaci historických pramenů z období totalitních režimů

Trvání: 01.03.2016 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky ()
Detail projektu

Vypracování certifikované metodiky pro publikování prostorových informací ve formě otevřených dat

Trvání: 01.03.2016 - 30.11.2016
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Vytvoření modulu pro CFD výpočet turbínových lopatek - Plzeňské podnikatelské vouchery 2015-2016

Trvání: 01.03.2016 - 30.09.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zpřístupnění dotazů jazykové poradny v lingvisticky strukturované databázi

Trvání: 01.03.2016 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky ()
Detail projektu

Pokročilé geometrické deskriptory pro vyhledávání v databázích povrchových modelů

Trvání: 11.02.2016 - 30.09.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Kooperativní přístupy k návrhu nelineárních filtrů

Trvání: 01.02.2016 - 31.12.2018
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Měření odolnosti sandwichové desky proti rázu

Trvání: 01.02.2016 - 18.07.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

STARS - Satelitní technologie pro pokročilou železniční signalizaci

Trvání: 01.02.2016 - 30.11.2018
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

Vývoj komponenty pro automatizovanou extrakci šablon z textových dokumentů

Trvání: 01.02.2016 - 30.06.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkum směřující k uplatnění nanovlákenné membrány pro použití v textilním průmyslu, filtracích a kompozitních materiálech

Trvání: 01.02.2016 - 30.09.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výpočet seizmické odezvy reaktoru 1. a 2. bloku Rovenské JE typu VVER-440/213

Trvání: 26.01.2016 - 24.03.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Návrh a implementace komunikačních modulů měřícího SW kompresorového stendu

Trvání: 21.01.2016 - 11.03.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Provedení tahových a tlakových zkoušek z tvarového pojiva

Trvání: 04.01.2016 - 04.02.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Aeroelastické vazby a dynamické chování rotačně periodických těles

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2018
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Colourings and connection in graphs

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Generating and testing nonisomorphic structures

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Homogenizace a víceškálové výpočetní modelování proudění a nelineárních interakcí v porézních inteligentních prostředích

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2018
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Integrace a inovace Databází bodových polí

Trvání: 01.01.2016 - 30.11.2016
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Izolační konstrukční prvky pro elektrotechniku - IZOKON?

Trvání: 01.01.2016 - 24.10.2017
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Kombinované využití fonetických a korpusově založených postupů při odstraňování rušivých jevů v řečové syntéze

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2018
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

LINDAT/CLARIN - Jazyková výzkumná infrastruktura v České republice

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

OpenTransportNet (kofinancování MVČR 2016)

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR ()
Detail projektu

Pokročilé povrchové povlaky se zlepšenými vlastnostmi a teplotní stabilitou

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2018
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Pokročilé robotické architektury pro průmyslové inspekce (ADRA 21)

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2018
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Prezidentství CEACM a související funkce

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Provozování permanentní GNSS stanice PLZN

Trvání: 01.01.2016 - 14.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SDI4Apps (kofinancování MVČR 2016)

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR ()
Detail projektu

Vývoj programu ATHENA 2016

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj simulačního software DynPAC pro roky 2015-2016

Trvání: 01.01.2016 - 12.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj modulu skenování a korekce při lineárním TIGovém/laserovém sváru pro úlohu 3D skenování odfrézované kavity

Trvání: 02.12.2015 - 30.04.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Lokalizace a detekce kontaktu rotor-stator

Trvání: 30.11.2015 - 10.10.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Testování a tvorba dokumentace pro kvalifikaci FW

Trvání: 27.11.2015 - 31.07.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Testování a tvorba dokumentace pro kvalifikaci HW nástrojů

Trvání: 18.11.2015 - 08.03.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Testování a tvorba dokumentace pro kvalifikaci SW nástrojů

Trvání: 18.11.2015 - 02.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Testování, verifikace a validace systémového SW

Trvání: 18.11.2015 - 08.03.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření a vyhodnocení RAMS

Trvání: 16.11.2015 - 08.02.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření relativních rotorových vibrací metodou RAMS

Trvání: 06.10.2015 - 19.01.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

MOTOR - Multi-ObjecTive design Optimization of fluid eneRgy machines

Trvání: 01.09.2015 - 30.08.2018
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

Podpora komerčních příležitostí ZČU

Trvání: 01.09.2015 - 30.06.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

International Symposium on Geometry and Graphics

Trvání: 20.08.2015 - 14.02.2016
Poskytovatel: International Visegrad Fund ()
Detail projektu

PUNTIS - Podpora udržitelnosti centra NTIS - Nové technologie pro informační společnost

Trvání: 01.07.2015 - 30.06.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Stanovisko hodnotitelů bezpečnosti softwarové části k postupům implementace TB GP JAZZ pro potřeby GA RBC

Trvání: 14.05.2015 - 31.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vypracování studie - KD7: Vyhodnocení kvality generovaných predikcí systémové odchylky za 4. čtvrtletí roku

Trvání: 01.05.2015 - 31.01.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vypracování studie - predikce systémové odchylky ES ČR

Trvání: 01.05.2015 - 31.01.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vícestupňové lehké mechanismy s aktivními strukturami

Trvání: 01.03.2015 - 31.12.2017
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Adaptivní přístupy k odhadu stavu nelineárních stochastických systémů

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2017
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Analýza stability optim a ekvilibrií v ekonomii

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2017
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Design nových funkčních materiálů, a cest pro jejich přípravu atom po atomu, pomocí pokročilého počítačového modelování

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2017
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Integrace polohových, výškových a tíhových základních bodových polí České republiky

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2016
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Metody validace, zpracování a použití dat družicových misí v geodézii a geofyzice

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2017
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Modernizace přístrojového vybavení pro zkvalitnění výuky doktorandů

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Optimalizace (ekonomické a časové) efektivnosti verifikačních procesů vyhledávání dárce kostní dřeně

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2017
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Parciální diferenční a diferenciální rovnice na mřížkách

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2017
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Vývoj robotického pracoviště pro odstraňování nebezpečných látek a demontáž zpětně odebraných elektrospotřebičů s plochou obrazovkou určených k recyklaci

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2017
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Výzkum a řízení účinků nestabilit v parních turbosoustrojích

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2017
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Vývoj metod a SW pro analýzu dat ze zkušebního zařízení DARINA

Trvání: 10.10.2014 - 05.10.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Visual education 4 integrated knowledge and constructive cognition in science

Trvání: 25.09.2014 - 28.02.2015
Poskytovatel: International Visegrad Fund ()
Detail projektu

Analýza a vývoj metod pro zvýšení bezpečnosti železničního provozu na vedlejších tratích s využitím GNSS

Trvání: 15.09.2014 - 16.09.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

HCENAT - Přirozenost v oblasti vylepšování kognitivních schopností člověka

Trvání: 01.09.2014 - 30.04.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inteligentní elektronická stazka

Trvání: 01.07.2014 - 31.12.2017
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Komponentové modelování strojů a procesů v reálném čase a jeho aplikace při návrhu řídicích systémů v energetice

Trvání: 01.07.2014 - 31.12.2017
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Stanovení rozsahu PpS a jejich ocenění zohledňující současně požadavky bilanční i síťové.

Trvání: 01.07.2014 - 31.12.2016
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Centrum inteligentních pohonů a pokročilého řízení strojů (CIDAM)

Trvání: 01.04.2014 - 31.12.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

SDI4Apps-Uptake of Open Geographic Information Through Innovative Services Based on Linked Data

Trvání: 01.04.2014 - 31.03.2017
Poskytovatel: EC - Information Society and Media Directorate-General eContentplus ()
Detail projektu

TC-MISP-IFAC - Zastoupení ČR v technickém výboru pro modelování, identifikaci a zpracování signálů při Mezinárodní federaci automatického řízení (IFAC)

Trvání: 01.04.2014 - 31.12.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Uptake of Open Geographic Information Through Innovative Services Based on Linked Data

Trvání: 01.04.2014 - 31.03.2017
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR ()
Detail projektu

MediaGist-Summarisation and Sentiment Analysis for Evolving Multilingual Media Content

Trvání: 01.03.2014 - 28.02.2018
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

30. ročník konference Výpočtová mechanika a časopis Applied and Computational Mechanics

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Brána matematikou otevřená 2014

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

CityGate 2014

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Rozvoj studentských výměn pomocí výzkumu v oblasti dynamiky mechanických systémů

Trvání: 06.02.2014 - 31.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Fundamentální kvalitativní vlastnosti degenerovaných a singulárních parabolických diferenciálních rovnic

Trvání: 01.02.2014 - 31.12.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

MOTORIST-MOTOrcycle Rider Integrated Safety2

Trvání: 01.02.2014 - 31.01.2018
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

OTN-Open Transport Data

Trvání: 01.02.2014 - 31.01.2017
Poskytovatel: EC - Information Society and Media Directorate-General eContentplus ()
Detail projektu

OpenTransportNet - Spatially Referenced Data Hubs for Innovation in the Transport Sector

Trvání: 01.02.2014 - 31.01.2017
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR ()
Detail projektu

Analýza frakcionálních modelů stochastické volatility a jejich implementace v gridu

Trvání: 01.01.2014 - 31.12.2016
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Barevnost a struktura grafů

Trvání: 01.01.2014 - 31.12.2016
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

MODINFORM - Moderní informetrické metody hodnocení vědeckého výzkumu

Trvání: 01.01.2014 - 31.12.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nanostrukturní multifunkční povlaky připravené užitím silně ionizovaného pulzního plazmatu

Trvání: 01.01.2014 - 31.12.2016
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Pokročilé senzory a metody zpracování senzorových dat

Trvání: 01.01.2014 - 31.12.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Technologické ověření výsledků výzkumu a vývoje I

Trvání: 01.01.2014 - 30.09.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

GARPUR - Generally Accepted Reliability Principle with Uncertainty modelling and through probabilistic Risk assessment

Trvání: 01.09.2013 - 31.08.2017
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

Vliv metody mesodiencefalické modulace (MDM) na zlepšení zdravotního stavu pacienta

Trvání: 10.04.2013 - 30.10.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Konzervativní fúze v systémech propojených v síti

Trvání: 01.04.2013 - 31.12.2015
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

E-SCOP - Embedded systems Service-based Control for Open manufacturing and Process automation

Trvání: 01.03.2013 - 28.02.2016
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

EURO - Aktivity v rámci Eurographics Association podpora publikačních aktivit v oblasti počítačové grafiky, vizualizace dat a počítačového vidění

Trvání: 01.03.2013 - 31.12.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Interaktivní vzdělávací hra pro podporu prezentace

Trvání: 01.03.2013 - 30.11.2013
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Speciální vzdělávací pomůcky k podpoře výuky slabozrakých žáků

Trvání: 01.03.2013 - 28.02.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Semilineární a kvazilineární diferenciální rovnice: existence a násobnost řešení

Trvání: 01.02.2013 - 31.12.2017
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Campo Arduino - kybernetické letní soustředění pro žáky SŠ a druhého stupně ZŠ

Trvání: 01.01.2013 - 30.11.2013
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

CityGate-pokračování vývoje platformy 2013

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Duhová souvislost a cykly v grafech

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovativní postupy pro zvyšování užitných vlastností vodních turbín s využitím tvarové optimalizace založené na moderních metodách geometrického modelování

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2016
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Modernizace laboratoří fyziky plazmatu a plazmových technologií

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Přepětí v sítích VN

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Referenční systém polohy letadla

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2015
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Výuka dynamiky mechanických systémů s vlivem tlumení a třecími vazbami

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkum materiálů při vakuovém lití a optimalizace procesů pomocí matematického a fyzikálního modelování

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2016
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Časoprostorová variabilitia hlubokých svahových deformací v Tatrách (Západní Karpaty)

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2016
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Vývoj systému pro zvyšování kvality živých titulků generovaných k pořadům České televize

Trvání: 05.12.2012 - 31.12.2222
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj systému pro zvyšování kvality živých titulků generovaných k pořadům České televize

Trvání: 05.12.2012 - 31.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace výpočtové laboratoře průmyslového designu a její rozšíření pro stavitelství

Trvání: 02.07.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nová excelence lidských zdrojů

Trvání: 01.07.2012 - 30.06.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Krajina paměti - Drážďany a Terezín jako místa vzpomínek na ŠOA

Trvání: 04.06.2012 - 30.06.2014
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Analýza, ověřování a optimalizace systémové platformy

Trvání: 11.05.2012 - 31.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Podpora tvorby mezinárodní sítě kartografie nové generace

Trvání: 01.05.2012 - 30.04.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Excelence lidských zdrojů jako zdroj konkurenceschopnosti

Trvání: 01.04.2012 - 31.03.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Platforma pro interaktivní komunikaci občanů Plzně a Mons na bázi virtuálních her a prezentací uměleckého obsahu

Trvání: 01.04.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Zvyšování resekability maligních ložiskových procesů pomocí metod zpřesňujících měření perfúzních parametrů zbytkového jaterního parenchymu

Trvání: 01.04.2012 - 31.12.2015
Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR ()
Detail projektu

Centrum aplikované kybernetiky, CAK 3

Trvání: 01.03.2012 - 31.12.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Centrum pokročilých jaderných technologií (CANUT)

Trvání: 01.03.2012 - 31.12.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Centrum výzkumu a experimnetálního vývoje spolehlivé energetiky

Trvání: 01.03.2012 - 31.12.2019
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

NECPA - Vývoj algoritmů počítačové grafiky a pro CAD/CAM systémy

Trvání: 01.03.2012 - 31.12.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zpřístupnění rozsáhlého video archivu kulturního dědictví pomocí metod automatického rozpoznávání mluvené řeči a strojového překladu. (AMALACH)

Trvání: 01.02.2012 - 31.12.2015
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky ()
Detail projektu

Aproximace zemského tíhového pole kombinací parametrů odvozených inverzí měřených dat a přímým modelováním

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2014
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Centrum excelence - Institut teoretické informatiky (CE-ITI)

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2018
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Centrum pro multi-modální interpretaci dat velkého rozsahu

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2018
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

DOPANAR - Automatická detekce dopravních objektů na pozemních komunikacích pro pasportizaci, aktualizace navigačních podkladů a asistenci řidiče

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2015
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Diffusion GPU Solvers

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Office of Naval Research Global ()
Detail projektu

EXAP - Exaktní a aproximační popis geometrických objektů pro potřeby geometrického modelování

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Elektronická podpora tvůrčí výuky v oblasti IT a vyhledávání talentů

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

MISNIMER - Multimodální rozhraní pro vyhledávání a navigaci v lékařských zdrojích

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Mobilní počítačová učebna nové generace

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Modelování šíření akustických vln v silně heterogenních prostředích; víceškálové numerické a analytické přístupy

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2016
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Nová robotická dálkově ovládaná technologie pro diagnostiku a opravu ponořených zařízení

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2015
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Nové metody pro monitorování, ohodnocování a optimalizaci kvality regulace a jejich implementace do řídicího systému ZAT Plant Suite

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2014
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Parciální diferenciální rovnice na spojitě-diskrétních oblastech

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2014
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Pokročilý systém řízení pohybu pro mechatronické a robotické aplikace

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2015
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Research, Analysis and Prototyping of a Robust Course Description Processing

Trvání: 01.01.2012 - 14.12.2012
Poskytovatel: Owen Software Development Com pany Ltd. ()
Detail projektu

Snižování hlučnosti točivých strojů

Trvání: 01.01.2012 - 30.11.2014
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Stavebnicový systém mostních konstrukcí z pokročilých kompozitních materiálů

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2015
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Síť expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciárním vzdělávání

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tvrdé nanokompozitní vrstvy se zvýšenou houževnatostí a unikátními vlastnostmi

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2015
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Vybrané parametry mozkových funkcí ve vztahu k poruchám vývoje koordinace u dětí

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2014
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj metod a algoritmů optimalizace rozhodování o nasazování energetických zdrojů z hlediska nákladovosti a emisí

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2014
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj metod a zařízení pro bezkontaktní identifikaci stavu lopatek turbín

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2015
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj řídicího systému pro vestavné řízení na bázi nových výkonných mikrokontrolérů

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2014
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

plan4business - A service platform for aggregation, processing and analysis of urban and regional planning data

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2013
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

GOCE-GDC Towards a better understanding of the Earth?s interior and geophysical exploration research

Trvání: 02.10.2011 - 30.06.2014
Poskytovatel: Evropská kosmická agentura ()
Detail projektu

CTPVV - Centrum technického a přírodovědného vzdělávání a výzkumu

Trvání: 01.07.2011 - 30.06.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Propojení a rozvoj spolupráce subjektů v geoinformatice

Trvání: 01.06.2011 - 31.05.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

A-Math-Net Síť pro transfer znalostí v aplikované matematice

Trvání: 01.04.2011 - 31.03.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Interaktivní geometrické modely pro simulaci přírodních jevů - INGEM

Trvání: 01.03.2011 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Partnerství v jaderné energetice nové generace

Trvání: 01.03.2011 - 28.02.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Uplatnění kvalitativně nového pravděpodobnostního posudku spolehlivosti stavebních a strojních konstrukcí metodou SBRA (Simulation-Based Reliability Assessment)

Trvání: 01.03.2011 - 31.12.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Algebraické přístupy ke kombinatorickým problémům - perfektní párování, permanenty a hyperbolické polynomy

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Bezpečná lokalizace vlaků pro vedlejší tratě s využitím prostředků družicové navigace

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2013
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Centrum počítačové grafiky (CPG)

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Centrum základního výzkumu pro dynamickou ekonomii a ekonometrii (CZVDEE)

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Dovybavení laboratoře pro výuku kognitivních informatických technik

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Eliminace jazykových bariér handicapovaných diváků České televize II

Trvání: 01.01.2011 - 30.06.2016
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Experimentální chirurgie - nové technologie v medicíně

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

GIANT Project - Geometrické interpolační a aproximační metody pro pokročilé aplikace

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Geomatika multimediálně

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace předmětu Experimentální mechanika

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace výuky umělé inteligence, zejména předmětu Umělá inteligence a rozpoznávání

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Integrovaný návrh systému aktivní detekce změn a řízení

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2013
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Inteligentní technologie pro zvýšení bezpečnosti letového provozu (IT-BLP)

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2015
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Internetová podpora výuky předmětu Mechanika kompozitních materiálů

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metody pro tvorbu a ověřování komponentových systémů ze specifikací v přirozeném jazyce

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2013
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Modelování, analýza a optimalizace rázových dějů v rozsáhlých rotujících vázaných systémech

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2013
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Návrh inteligentních kompozitních struktur

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2014
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Odhad stavu dynamických stochastických systémů

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2013
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Třídy dobře strukturovaných kombinatorických objektů, šířkové parametry a návrh efektivních algoritmů

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2013
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj metod a nástrojů pro podporu rozhodování v procesu bezpečné integrace elektráren využívajících obnovit. zdrojů energie (BIOZE) do elektrizační soustavy ČR

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2015
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj pokročilých IT technologií podpory vyhledávání dárce pro transplantaci kostní dřeně

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2014
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Výzkum, vývoj a validace univerzální technologie pro potřeby moderních ultrazvukových kontrol svarových spojů komplex. potrubních systémů jadern. elektráren

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2014
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Zvýšení využití jaderného paliva pomocí optimalizace vnitřního palivového cyklu a výpočtu neutronově-fyzikálních charakt. aktivních zón jaderných reaktorů

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2014
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

NTIS - Nové technologie pro informační společnost

Trvání: 01.12.2010 - 31.12.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

LINDAT-Clarin

Trvání: 01.11.2010 - 31.12.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

VPHOP - The Osteoporotic Virtual Physiological Human - Enlarged European Union

Trvání: 01.11.2010 - 31.10.2012
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

Modernizace obsahu a formy výuky matematiky pro přírodní a technické vědy

Trvání: 01.09.2010 - 31.08.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

BRISEIDE

Trvání: 01.02.2010 - 31.07.2012
Poskytovatel: EC - Information Society and Media Directorate-General eContentplus ()
Detail projektu

Vzdělávací a kontaktní středisko pro průmyslové nanotechnologické úpravy povrchů

Trvání: 05.01.2010 - 04.01.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Aktivity v rámci ACM SIGGRAPH a IEEE Computer Society - IEEE-ACM

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza a vizualizace proteinových struktur

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2012
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Barevnost, cykly a uzávěry

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Centrum aplikované kybernetiky (CAK)

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Data, algoritmy, rozhodování -Výzkumné centrum DAR

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

EDOM- vybudování experimentního interfakultního pracoviště pro výuku v oblasti dopravního modelování

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace výuky tvorby počítačových her a multimédií

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Institut teoretické informatiky (ITI)

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Integrované centrum počítačového zpracování přirozeného jazyka (CKL)

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Kvalitativní a kvantitativní analýza nelineárních parciálních diferenciálních rovnic typu p-Laplacián

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Materiály a komponenty pro ochranu životního prostředí (ZČU-OZP)

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nové plazmové zdroje pro depozici vrstev a modifikaci povrchů

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Návrh robustních regulátorů nízkého řádu pro novou třídu systémů neceločíselného řádu

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2012
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Robotická a mechatronická laboratoř

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SSME. Příprava studijního programu Service Science, Management and Engineering (Zákaznické služby, řízení a tvorba SW)

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Visual HCI: Human Computer Interaction

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Visual HCI: Interakce člověka s počítačem - česko-čínská spolupráce

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkumné centrum kolejových vozidel (VCKV)

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Automatické čtení učebních textů pro zrakově postižené studenty

Trvání: 01.09.2009 - 31.07.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Matematika pro inženýry 21. století - inovace výuky matematiky na technických školách v nových podmínkách rychle se vyvíjející informační a technické společnost

Trvání: 01.09.2009 - 30.08.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inteligentní telefonní asistentka

Trvání: 01.07.2009 - 30.06.2013
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

MegaWord.cz

Trvání: 01.07.2009 - 30.06.2013
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Systémová podpora studentů, výzkumných pracovníků a týmů v aplikovaných vědách

Trvání: 01.07.2009 - 30.06.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj prototypu diagnostického systému pro detekci a lokalizaci rubbingu na parních turbínách

Trvání: 01.07.2009 - 30.11.2012
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj informačního systému pro podporu rozhodování v oblasti snižování nákladů na údržbu a zvyšování spolehlivosti parních turbín a vybraných zařízení

Trvání: 01.06.2009 - 31.05.2013
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Plan4all - European Network of Best Practices for Interoperability of Spatial Planning Information

Trvání: 01.05.2009 - 31.10.2011
Poskytovatel: EC - Information Society and Media Directorate-General eContentplus ()
Detail projektu

Potlačení jazykové bariéry sluchově postižených studentů prostřednictvím automatického zpracování jazyka

Trvání: 01.05.2009 - 31.03.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Universal learning design - inovace interpretačních a komunikačních služeb

Trvání: 01.05.2009 - 30.04.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj automatického systému aktivního řízení lunet pro vyvažování klikových hřídelů při obrábění

Trvání: 01.04.2009 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj pokročilého systému pro řízení a ovládání jevištní a scénické techniky

Trvání: 01.03.2009 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj pokročilých testovacích systémů pro automobilový průmysl

Trvání: 01.03.2009 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj systému "Wide Area Monitoring" pro oblast distribuční energetiky

Trvání: 01.03.2009 - 31.10.2012
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj univerzálního modulárního robotického manipulátoru pro nasazení v odmašťovacích a odlakovacích linkách

Trvání: 01.03.2009 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj vícepaprskových ultrazvukových průtokoměrů kapalin

Trvání: 01.03.2009 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Metoda optimálního nastavení rotace femorální komponenty totální endoprotézy kolenního kloubu bez náhrady čéšky a její vliv na redukci patelárních komplikací

Trvání: 01.02.2009 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR ()
Detail projektu

Aktivity v rámci Eurographics Association a Computer Graphics Society - EURO

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analytické, numerické a experimentální vyšetřování nestacionární napjatosti ve viskoelastickém kotouči

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2011
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Barevnost a toky v grafech: strukturální aspekty a aplikace

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2011
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Efektivní metody algebraické geometrie pro geometrické modelování a průmyslové aplikace

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Energeticky úsporná platforma pro experimentální výzkum na bázi pikosatelitů

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2011
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Inovace vybavení hrardwarové laboratoře pro výuku architektur digitálních systémů

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inteligentní software a multiagentní systémy

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metody numerického řešení základních modelů proudění tekutin a jejich algoritmizace

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Mikrostrukturálně orientované hierarchické modelování prokrvení mozku pro vyhodnocení CT perfúzního vyšetření

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2012
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Modelování přírodních jevů s užitím výpočetní geometrie MONA

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nové anorganicko-organické hybridní nanomateriály

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2013
Poskytovatel: Akademie věd České republiky ()
Detail projektu

Nové perspektivní metody vysoce kvalitní syntézy mluvené češtiny

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2011
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Okrajové úlohy se skákajícími nelinearitami: Fučíkovo spektrum spojitých a diskrétních operátorů

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Participation of mathematicians from Visegrad countries in the 13th Workshop CID 2009

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: International Visegrad Fund ()
Detail projektu

Podpora týmové praáce studentů v předmětech Speciální numerické metody 1 a 2

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

ROBY - Racionalizace a objektivizace výuky

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Triangularizované modely pro haptiku a virtuální realitu

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2011
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Tvorba softwaru s uživatelským prostředím pro vyhodnocování mechanických měření měkkých tkání

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2011
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

U3V-09: Univerzita třetího věku

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vliv mikroskopického uspořádání tkání a funkce buněčného cytoskeletu na mechanické vlastnosti živých tkání

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2011
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Výzkum dynamických vlastností a optimalizace složitých rotujících soustav s nelineárními vazbami a materiály o vysokém útlumu

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2013
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Zpřesnění řízení a animace v úloze syntézy znakované řeči z textu

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2011
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Flexible Production Technologies and Equipment Based on Atmospheric Pressure Plasma Processing for 3D Nano Structured Surfaces - N2P

Trvání: 01.06.2008 - 30.11.2012
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

Vývoj otevřené metodiky a CAD systému pro podporu projektování nových kabelových systémů složitých technologických celků

Trvání: 01.06.2008 - 30.11.2010
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Pokročilé algoritmy průmyslové regulace a sekvenčního řízení a jejich implementace do řídicího systému ZAT-Plant Suite MP

Trvání: 01.04.2008 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Vizualizace zdravotních dat pro podporu interdisciplinárního vzdělávání a vztahů s veřejností (VISUALHEALTH)

Trvání: 01.03.2008 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj integrálního multimodálního pomocného systému DIMAS-CZ

Trvání: 21.02.2008 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Prostředky pro detekci a prevenci poklesů pozornosti řidičů jako součást společného projektu MESPIN

Trvání: 01.02.2008 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo dopravy České republiky ()
Detail projektu

Cahnova-Hilliardova a bi-stabilní rovnice v mikroskopické teorii fázových přechodů

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Doplnění technického vybavení laboratoře distribuovaných systémů KIV

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Gravimetrická laboratoř

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Identifikace nelineárních systémů neuronovými sítěmi a její využití v návrhu adaptivního řízení a detekce změn

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2010
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Inovace studijních opor pro výuku statiky a kinematiky

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Interaktivní studijní materiály pro výuku předmětu Pružnost a pevnost pro elektrotechniku

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metody a modely pro ověřování konzistence aplikací založených na pokročilých komponentových modelech

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2010
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Metody modelování zemského tíhového pole z heterogenních dat

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2010
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Multimediální podpora výuky biomechaniky pro studenty tělovýchovných oborů

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Predikce poškození a zbytkové pevnosti kompozitivních materiálů s využitím piezoelektrických senzorů a aktuátorů

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2010
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Racionalizace a objektivizace výuky

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rekonstrukční mapy města Plzně a digitální model krajiny s vývojem regionu města Plzně na vojenských topografických mapách

Trvání: 01.01.2008 - 30.11.2008
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Rozpoznávání mluvené řeči v reálných podmínkách

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2011
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Spočitatelné aproximace duálních strategií řízení

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2010
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Teoretický a experimentální výzkum transonického proudění v úzkých mezerách a mikrokanálech

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2010
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Výzkum inteligentních kompozitových prvků výrobních strojů z ultravysokomodulových vláken a nanočásticemi modifikované matrice

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2011
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Výzkum nových principů mechanických a biomechanických systémů s inteligentním chováním

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2011
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Analýza negativních vlivů na pozornosti řidičů

Trvání: 01.09.2007 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Překlenutí jazykové bariéry komplikující vyšetřování financování terorismu a závažné finanční kriminality

Trvání: 01.08.2007 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR ()
Detail projektu

Vícejazyčná automatická detekce strukturálních událostí v mluvené řeči

Trvání: 13.07.2007 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkum pevnosti a dynamiky rotoru nové generace velkých asynchronních motorů

Trvání: 12.07.2007 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Algoritmy pro modelování terénu

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Alternativní reprezentace obrazové informace s využitím triangulací

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2009
Poskytovatel: Akademie věd České republiky ()
Detail projektu

Analýza změn zorného pole a reakčního času řidiče v relaci s poklesem pozornosti

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2010
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Cykly a nezávislost v grafech

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Laboratoř infračervené spektrometrie

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Laboratoř pro výuku automatického řízení s programovatelnými fyzikálními modely realizovanými vestavnými systémy

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metody korekce parametrů matematických modelů v dynamice strojů

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Modelování vysokofrekvenčního kmitání a vyzařovaného hluku vázaných rotujících systémů s poddajným statorem

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2009
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Modelování šíření vln v tělesech a heterogenních prostředí s uvažováním linárních, nelineárních a víceškálových jevů metodou konečných prvků

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2011
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Multimediální materiály pro výuku Dynamiky

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Měření tepelných vlastností tenkých vrstev v závislosti na teplotě

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2009
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Numerická simulace a experimentální verifikace poškození těles z kompozitních materiálů

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2009
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Optimalizace strategií obrábění složitých prostorových ploch I.

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2009
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Rozšíření praktické výuky předmětů "Počítačové systémy", "Prvky a regulátory" a "Aplikace kybernetiky ve strojírenství"

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Ráz a přenos impulsu v soustavě elastických a viskoelastických těles, izotropních a ortotropních

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2009
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Studium procesů při dynamickém kontaktu reálných kovovýc těles ve vztahu k materiálovým změnám

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2009
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Vytvoření typových projektů pro klíčové předměty oboru Finanční informatika

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Víceškálové metody v mechanice kontinua

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývojové prostředí pro výuku bezdrátových sítí

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Zkvalitnění výuky předmětu "Pružnost a pevnost 1"

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

COMPANIONS - Intelligent, Persistent, Personalised Multimodal Interfaces to the Internet

Trvání: 01.11.2006 - 31.10.2010
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

Programové vybavení pro zlepšení grafické úrovně výukových materiálů

Trvání: 02.10.2006 - 10.12.2006
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Evropská virtuální matematická laboratoř

Trvání: 01.10.2006 - 30.09.2008
Poskytovatel: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy ()
Detail projektu

MYMOSA-MotorcYcle and MOtorcyclist SAfety

Trvání: 01.10.2006 - 30.09.2010
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

Zvyšování znalostí a schopností pracovníků výzkumu a vývoje v oblastech věcného a finančního řízení

Trvání: 01.10.2006 - 30.09.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Eliminace jazykových bariér handicapovaných diváků České televize (ELJABR)

Trvání: 01.07.2006 - 30.06.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

MUTED-Multi-User TElevision Display

Trvání: 01.07.2006 - 31.10.2009
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

Prostředky tvorby komplexní báze znalostí pro komunikaci se sémantickým webem v přirozeném jazyce (COT-SEWing)

Trvání: 01.07.2006 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Virtuální vědecko-pedagogické centrum počítačové grafiky a vizualizace dat (VIRTUAL)

Trvání: 01.07.2006 - 30.06.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

MATEO - FlashPom

Trvání: 01.06.2006 - 31.07.2007
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

MATEO - Industrial Controllers

Trvání: 01.06.2006 - 31.07.2007
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

MATEO - MATE.O.D.

Trvání: 01.06.2006 - 31.07.2007
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

MATEO - Mechatronic Centre

Trvání: 01.06.2006 - 31.07.2007
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Vývoj obecné metodiky a CAE systému pro podporu projektování a správy kabelových systémů

Trvání: 01.04.2006 - 31.05.2008
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Centrum počítačové grafiky (CPG)

Trvání: 01.03.2006 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Materiály a komponenty pro ochranu životního prostředí (ZČU-OZP)

Trvání: 01.03.2006 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metody a algoritmy automatického nastavování průmyslových regulátorů a jejich implementace do řídícího systému ZAT-Plant Suite MP

Trvání: 01.03.2006 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Návrh systémů automatického logického zařízení

Trvání: 01.03.2006 - 28.02.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Grafové struktury, grafové operátory a výpočetní složitost

Trvání: 28.02.2006 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Centrum základního výzkumu pro dynamickou ekonomii a ekonometrii (CZVDEE)

Trvání: 03.01.2006 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Automatické generování prozodie v systémech převodu textu na řeč

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Biomechanický model hrudníku

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Dynamický výběr nejlepší posloupnosti kandidátů v obecné úloze syntézy řeči z textu

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2008
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Inovace počítačového vybavení pro výuku distribuovaných počítačových systémů ve studijním programu Inženýrská informatika

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Krystalizace amorfních a nanokrystalických tenkých vrstev

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2008
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Kvalitativní analýza degenerovaných a singulárních kvazilineárních diferenciálních rovnic

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Kvazilineární eliptické diferenciální rovnice a jejich soustavy: existence, násobnost a bifurkace řešení

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Kvazilineární obyčejné a parciální diferenciální rovnice

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Numerické a experimentální vyšetřování chování tenkostěnných vlákny vyztužených kompozitů

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Odhad parametrů a optimalizace struktury perceptronových sítí v úloze identifikace nelineárních systémů

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2008
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Ověřování, zhodnocení přesnosti a interpretace současných modelů tíhového pole Země odvozených pouze z družicových dat

Trvání: 01.01.2006 - 15.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Posouzení rentability vozového parku MHD pro PMDP a.s. - metodika a ověření

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Plzeňské městské dopravní podniky a.s. ()
Detail projektu

Progresivní sběr geoprostorových dat a jejich zpracování

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Univerzální prediktivní regulátor pro řízení průmyslových procesů

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Vznik termoelastické nestability v pohyblivém kontaktu se třením

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2008
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Šíření vln a degradační procesy v anizotropních laminátech

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2010
Poskytovatel: Akademie věd České republiky ()
Detail projektu

Rozběh interuniverzitního studia v síti vybraných univerzit ČR

Trvání: 01.09.2005 - 31.08.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vybudování regionální síťové akademie úrovně CCNP programu Cisco Network Academy na ZČU v Plzni

Trvání: 15.07.2005 - 14.07.2006
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Doplnění programového vybavení hardwarové laboratoře KIV

Trvání: 15.04.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

APROSYS-Advanced Protection Systems

Trvání: 01.04.2005 - 30.04.2008
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

Sdílené virtuální světy

Trvání: 12.01.2005 - 12.01.2007
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

Analýza a optimalizace matematických modelů podvozků metra

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza a rozvoj metod odhadu stavu nelineárních stochastických systému

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Automatická analýza spontánní řeči v rozsáhlých archívech audionahrávek

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Automatická analýza spontánní řeči v rozsáhlých archívech audionahrávek

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Automatické vyhledávání klíčových slov v proudu zvukových dat

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2009
Poskytovatel: Akademie věd České republiky ()
Detail projektu

Bilaterální spolupráce ve výzkumu v oblasti výpočetní geometrie pro vizualizaci

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Biometrické pero pro rozpoznávání rukopisu

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Centrum aplikované kybernetiky (CAK)

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Data, algoritmy, rozhodování -Výzkumné centrum DAR

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Dovybavení laboratoře experimentální mechaniky pro laboratorní cvičení z lomové mechaniky, kompozitních materiálů a biomechaniky

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace a doplnění studijního programu Geomatika

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace cvičení předmětu Povrchy a jejich úpravy

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace laboratoře pro praktickou výuku fyziky a techniky vakua a fyziky plazmatu

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Institut teoretické informatiky (ITI)

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Integrované centrum počítačového zpracování přirozeného jazyka (CKL)

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Integrovaný systém geometrického kurikula na Západočeské univerzitě v Plzni

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Modelování mechanických vlastností vybraných živých tkání od buněčné úrovně

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2007
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Nové směry ve výzkumu a využití hlasových technologií

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2007
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Numerická simulace a experimentální ověření mechanických vlastností těles z kompozitních materiálů

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Predikce poruch heterogenních materiálů, komponent mechanických a biomechanických systémů

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Procesy ve výbojovém plazmatu a nové tenkovrstvé materiály s unikátními vlastnostmi

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Spojité a diskrétní matematické struktury a vývoj odpovídajících metod jejich zkoumání

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Teoretické základy pro integrované řízení a optimalizaci technologických procesů

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2007
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Vliv obsahu mědi na vlastnosti nanokompozitu na bázi karbidu titanu a mědi

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vybavení hardwarové laboratoře pro praktickou výuku

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vyhledávání a automatická sumarizace textů v multilinguálním prostředí

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Využití stripové reprezentace pro morphing

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výpočtový model ozubených rotorů šroubových strojů

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkumné centrum kolejových vozidel (VCKV)

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Získávání informací z obsahu a topologie webu

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Podpora účasti na mezinárodní konferenci a výstavě IST 2004 15.-17.11.2004

Trvání: 15.11.2004 - 17.11.2004
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

Rozšíření praktické výuky pokročilých síťových technologií na ZČU

Trvání: 10.09.2004 - 09.09.2005
Poskytovatel: Cesnet, z.s.p.o. ()
Detail projektu

3DTV-Integrated Three-Dimensional Television-Capture, Transmission and Display

Trvání: 01.09.2004 - 31.08.2008
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

INTUITION-Network of Excellence on Virtual Reality and Virtual Environments Applications for Future Workspaces

Trvání: 01.09.2004 - 31.10.2008
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

Aplikace konstrukční mechaniky a biomechaniky v dopravě pro zvyšování pasivní bezpečnosti a komfortu cestujících

Trvání: 01.07.2004 - 30.06.2008
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Multimodální zpracování lidské znakové a mluvené řeči počítačem pro komunikaci člověk-stroj

Trvání: 01.07.2004 - 31.12.2008
Poskytovatel: Akademie věd České republiky ()
Detail projektu

APSN - Advanced Passive Safety Network

Trvání: 01.04.2004 - 31.03.2008
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

Účelový dar na vědecko-výzkumnou, vzdělávací činnost a odborné aktivity v oblasti .NET technologií

Trvání: 01.04.2004 - 28.12.2004
Poskytovatel: Microsoft s.r.o. ()
Detail projektu

Experimentální modelování proudění v biomechanice člověka

Trvání: 16.02.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

3D Graphical Interfaces for Game Programming in.NET

Trvání: 01.02.2004 - 30.06.2005
Poskytovatel: Microsoft Research, Ltd. ()
Detail projektu

AVIS-Algoritmy vizualizace dat - ČLR - schválený bilaterální projekt 36-55

Trvání: 02.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Aktivity v rámci Euographics Association a Computer Graphics International

Trvání: 02.01.2004 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Biomechanika horních cest močových a jejich vazba na dolní část močového traktu

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2006
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Citlivostní analýza hřídelových soustav s ozubenými koly

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Fond rozvoje - TO G6

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Georeferencování a kartografická analýza historických vojenských mapování Čech, Moravy a Slezka

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2006
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Konstukce a klasifikace 3D objektů na bázi trojúhekníkových sítí

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metoda inverzní Radonovy transformace pomocí filtrace digitálních dat

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Mezinárodní konference Biomechanika člověka 2004-01-05

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Nadace Duhová energie ČEZ ()
Detail projektu

Mikrostruktura tkáně a matematické modely cév

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Modelování vibracípotrubních systémů protékaných vysokorychlostním médiem

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Modernizace a počítačová podpora výuky předmětů diskrétní matematiky na FAV

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Moderní metodiky a technologie ve výuce softwarového inženýrství

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Multifunkční učebna počítačového modelování a GIS

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Numerická simulace a experimentální verifikace chování kompozitních skořepin

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Návrh osového lopatkového stupně kompresorového typu s vysokým aerodynamickým zatížením svyužitím numerické simulace prudění a jeho ověření

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2006
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Podpůrné materiály pro výuku předmětu Pružnost a pevnost 2

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Problém emisivity v bezkontaktním měření teplot a teplotních polí

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Pulzní magnetronová depozice tenkých vrstev oxidů při vysoké zátěži terče

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Příprava a výzkum vlastností oxidů na bázi zirkonu

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Reaktivná magnetronová depozice tenkých vrstev na bázi Mo-Al-N

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Realizace interaktivně informačního portálu pro vědecko-technické aplikace

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rekonstrukce dat z paralelních řezů a jejich vizualizace

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rekostrukce povrchů geometrických objektů z rozptýlených bodů

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozvoj metod audiovizuálního rozpoznávání řeči pro reálnou aplikaci

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozvoj poradenských služeb Západočeské univerzity v Plzni

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Simulace chůze člověka se zaměřením na komplexní model dolních končetin

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Strukturální a obsahová inovace studia geometrie na FPE ZČU

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Strukturální vlastnosti grafů a Hamiltonicita

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Teplotní deformace šroubového kompresoru se vstřikováním vody

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tvorba a význam gelových podílů v korozní vrstvě zirkoniových povlaků jako první ochrany jaderného paliva v JE

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2006
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Vybavení hardwarové laboratoře KIV zařízením pro interaktivní práci s programovatelnou logikou

Trvání: 01.01.2004 - 31.03.2004
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Vybavení harwarové laboratoře pro výuku "embedded" systémů

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vytváření super tvrdých vrstev Si-B-C-N s vysokou teplotní odolností

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vzdálená a virtuální laboratoř pro výuku automatického řízení na ZČU

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj a rozšíření e-learningového systému TRIAL pro novou koncepci výuky matematiky v prvních ročnících FAV, FEL a FST

Trvání: 01.01.2004 - 31.03.2004
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Příspěvek na pořízení přesného analyzátoru Philips Analytical

Trvání: 01.12.2003 - 31.05.2004
Poskytovatel: Nadace Duhová energie ČEZ ()
Detail projektu

Bilateral Research Cooperation in the Geometric Models Construction and Visualization for Virtual Habitat and Virtual Archeology

Trvání: 01.10.2003 - 31.10.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nové zdroje plazmatu pro vytváření tenkých vrstev

Trvání: 01.10.2003 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vytváření neuroinformačních bází a vytěžování poznatků z nich

Trvání: 01.10.2003 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Modelování mechanického chování močového měchýře a uretry během mikce

Trvání: 01.09.2003 - 31.12.2004
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Reaktivní depozice a charekterizace tenkých vrstev na bázi nových sloučenin

Trvání: 01.09.2003 - 31.08.2006
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Grafické knihovny NET

Trvání: 01.06.2003 - 30.06.2004
Poskytovatel: Microsoft Research, Ltd. ()
Detail projektu

Programový systém pro inteligentní řízení mechatronických soustav na bázi IPC a jeho aplikace na řízení textilních strojů

Trvání: 01.05.2003 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

PHOTOCOAT

Trvání: 15.03.2003 - 14.09.2007
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

Výzkum a vývoj prototypu drtící linky nové generace pro likvidaci ojetých pneumatik

Trvání: 01.03.2003 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Algoritmy aplikované počítačové geometrie

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Aplikace Gröbnerových bází ideálu v geometrii a robotice

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Bezpečnostní politika v systémech s mobilními agenty

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2005
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Dynamická analýza a optimalizace převodových ústrojí

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Hypertextové materiály k finanční matematice

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace výuky fyziky pevných látek na FAV ZČU

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Kvalitativní a numerická analýza nelineárních diferenciálních rovnic

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2005
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Laboratoř pro výuku počítačové grafiky a jejích aplikací

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Matematické modelování dvourozměrného turbulentního proudění stlačitelné tekutiny s aplikací na šroubové stroje

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2005
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Modernizace laboratoří pro fzyiku a inženýrství pevných látek

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Modernizace výuky matematické analýzy

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Multimediální a experimentální podpora biomechaniky

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Multimediální podpora kombinovaného studia oboru GEOMATIKA

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nové nanokrystalické materiály a jejich příprava

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Numerická simulace dvoufázového proudění páry v energetických zařízréních

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Návrh postupu pro automatické značkování změn řečníka v rozhovoru

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Parametrizace řečového signálu pro rozpoznánvání mluvené češtiny

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Predikce J-R křivek, plastických a lomových nestabilit s užitím konstitutivních relací na bázi dutinových modelů

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2005
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Reaktivní magnetronová depozice supertvrdých vrstev Si-B-C-N

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Softwarová implementace ALE MKP řešiče problémů interakce kontinuí

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Studium a výzkum v oblasti lokálních strukturálních vlastností grafů

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Thomassenova hypotéza a její ekvivalentní formulace

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vizuální syntéza češtiny metodou parametrického modelu jako doplněk řešového syntetizéru

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2005
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Výzkum metod a nástrojů pro verifikaci odolnosti vestavěných počítačových systémů proti poruchám

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2005
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Řešení nestacionární napjatosti těles s materiálovými nelinearitami

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nanostrukturní tenké vrstvy

Trvání: 01.10.2002 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Návrh informačního systému řízení univerzity

Trvání: 01.10.2002 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

SIBRAPHI-Aktivity v rámci informačních technologií

Trvání: 01.10.2002 - 28.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Mechanické vlastnosti vrstev Si-B-C-N vytvářených reaktivním magnetronovým naprašováním

Trvání: 01.09.2002 - 31.08.2005
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Odborná literatura pro funkcionální analýzu a numerickou analýzu diferenciálních rovnic

Trvání: 01.09.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Tvrdé nanostrukturní vrstvy na bázi slitin, nitridů, karbidů a jejich kombinací vytvořené magnetronovým naprašováním

Trvání: 01.09.2002 - 31.08.2005
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Vybavení hardwarové laboratoře KIV pro programování hradlových polí

Trvání: 01.09.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Vázaný dar na vědu

Trvání: 01.06.2002 - 28.12.2004
Poskytovatel: Microsoft Research, Ltd. ()
Detail projektu

Aeroelasticita v energetice s vlivem nelinearit

Trvání: 01.01.2002 - 31.12.2004
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Biomechanical Research - účelový dar

Trvání: 01.01.2002 - 31.12.2004
Poskytovatel: Lawrence Foundation ()
Detail projektu

Hlasové technologie v podpoře informační společnosti

Trvání: 01.01.2002 - 31.12.2004
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Integrovaná laboratoř pro umělou intteligenci a informační a řídicí systémy

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Komunikace s informačními databázovými systémy pro zdravotně a tělesně postižené na bázi přirozeného jazyka

Trvání: 01.01.2002 - 31.12.2004
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Laboratoř znalostních a kognitivních systémů

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Mikrofázová separace a vlastnosti supramolekulárních polymerních systémů

Trvání: 01.01.2002 - 31.12.2004
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Modelování teoretických konceptů učení

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2004
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Modernizace laboratoří pro fyziku plazmatu a plazmové technologie

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nový exaktní přístup k automatickému nastavování průmyslových regulátorů

Trvání: 01.01.2002 - 31.12.2004
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Numerické modelování dynamických procesů v přírodních vědách

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Operátory na grafech: uzávěry, kontrakce a další transformace pro hamiltonovské a eulerovské problémy a faktorizace grafů

Trvání: 01.01.2002 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Pulzní magnetronové naprašování pro depozici diamantu podobných uhlíkových vrstev s nízkým vnitřním pnutím

Trvání: 01.01.2002 - 31.12.2004
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Přednáškový pobyt na KMA FAV v Plzni

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Příprava dat pro návrh dialogů využivajících rozpoznávání mluvené češtiny

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozvoj škálové kontinuální termodynamiky s aplikacemi v biologii a biomechanice

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2004
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Rozšíření laboratorní výuky v oboru mechanika

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozšíření pracovních možností digitalizačního pracoviště

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Spolupráce vysokých škol v boji státu s počítačovou kriminalitou

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR ()
Detail projektu

Statistický přístup k automatickému vytvoření databáze řečových jednotek pro syntézu češtiny

Trvání: 01.01.2002 - 31.12.2004
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Studium nelineárních počátečně okrajových úloh modelů visutých mostů

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

MALACH

Trvání: 01.10.2001 - 30.09.2007
Poskytovatel: National Science Foundation ()
Detail projektu

Nákup odb. literatury

Trvání: 01.07.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Vybavení hardvarové laboratoře

Trvání: 01.07.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Česko-německá spolupráce

Trvání: 01.07.2001 - 28.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analyse der Tempraturdeformationen bei Schraubenverdichtern

Trvání: 01.06.2001 - 28.06.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Aplikace jako důležitý zdroj inovací matematiky v inženýrském studiu

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Aplikace mnoho-škálového přístupu v biomechanice:v chirurgické praxi, pohyb při sportu

Trvání: 01.01.2001 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace laboratoří pro výuku kybernetiky a automatizace

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace předmětu Počítačové sítě

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Kompenzace šumu v systémech automatického rozp. mluvené češtiny

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Komplexní návrh logických obvodů s podporou výkonné grafiky

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nelineární odhadování a detekce změn stochastických systémů

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2003
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Nové metody tvorby jazykových modelů pro rozpoznání mluvené češtiny

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nový navazující studijní program Aplikované vědy a informatika

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Numerické metody návrhu optimálních regulačních systémů

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2003
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Numerické simulace proudění páry v energetických zařízeních

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2003
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Structural properties of graphs and graph classes

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vybavení speciální výpočtové lab. prům. designu

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vytvoření a využití dig.korupusu hovorových dialogů

Trvání: 01.01.2001 - 31.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výuka prostřednictvím Internetu (Home Teaching)

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Česko-něm. spolupráce

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Centrum komputační lingvistiky

Trvání: 01.07.2000 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Centrum vývoje, výroby a servisu speciálních zařízení pro jadernou energetiku a chemický průmysl

Trvání: 01.07.2000 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Centrum vývoje, výroby a servisu speciálních zařízení pro jadernou energetiku a chemický průmysl

Trvání: 01.07.2000 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Institut teoretické informatiky - Centrum mladé vědy

Trvání: 01.07.2000 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nanocomposite hard coatings

Trvání: 01.07.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkumné centrum aplikované kybernetiky

Trvání: 01.07.2000 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výměnné pobyty se SRN

Trvání: 01.06.2000 - 28.05.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Aktivity v rámci Computer Graphics Int. a Eurographics Association

Trvání: 01.05.2000 - 31.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Injekce poruch pro časově spouštěnou architekturu (FIT)

Trvání: 01.05.2000 - 31.10.2002
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

Algoritmy počítačové grafiky a distribuované zpracování s¨použitím WEB (spolupráce s Řeckem)

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Determination of crack driving force in the large deformation zone of mismatch strenght joint

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Digitalizační pracovní zaměření na modelování a NC programování složitých ploch

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Dynamická analýza a optimalizace uložení komponent a potrubních systémů energetických soustav s vazkými tlumiči

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2002
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Integrace výpočetních služeb pro výuku informatiky

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Laboratoř pro měření a modelování ve fyzikálních technologiích

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Laboratoř pro výuku automatického řízení

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Language Engineering Workshop for Students and Professionals

Trvání: 01.01.2000 - 28.06.2000
Poskytovatel: Západočeská univerzita v Plzni ()
Detail projektu

Modelování tkání a orgánů pánevní oblasti se zaměřením na močové ústrojí

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2002
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Multimediální podpora rozvoje kreativního a geometrického myšlení

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nelineární okrajové úlohy - existence a násobnost řešení, bifurkace

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2002
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Nový přístup k počítačové syntéze češtiny s využitím Markovových modelů

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Piezoelektrické pero pro rozpoznávání ručně psaného textu (Smart P3)

Trvání: 01.01.2000 - 31.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tvůrčí činnost studentů v oboru Aplikovaná mechanika

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tvůrčí činnost studentů zaměření matematické inženýrství

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tvůrčí činnost studentů zaměření matematické inženýrství

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vliv materiálových nelinearit a geometrických nespojitostí na šíření napěťových vln v pevných tělesech

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2002
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Vědecko-technická spolupráce se Slovinskem - Algoritmy počítačové grafiky, výpočtové geometrie a vizualizace dat...

Trvání: 01.01.2000 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zvýšení užitných vlastností průmyslových vysokootáčkových převodovek

Trvání: 01.01.2000 - 31.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Analyse des Lärmes und der Schwingungen von Schraubenmaschinen und deren Zusammenhänge

Trvání: 01.06.1999 - 28.06.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Informační systémy a technologie

Trvání: 01.01.1999 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Institucionální zajištění vedení doktoranda Ing. L. Cvrčka

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.2000
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Modelování, identifikace a optimalizace komplexních mechanických a biomechanických systémů

Trvání: 01.01.1999 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nové fyzikální technologie a materiály

Trvání: 01.01.1999 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Přístrojové zajištění praktické výuky v oboru geomatika na Západočeské univerzitě

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozvoj teorie systémů a její aplikace v řízení, inteligentním rozhodování a komunikaci

Trvání: 01.01.1999 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Spojité a diskrétní matematické struktury a vývoj odpovídajících metod a jejich zkoumání

Trvání: 01.01.1999 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Termodynamická identifikace nestabilit při statickém zatěžování těles s defekty

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.2001
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Tvůrčí činnost studentů v oboru Aplikovaná mechanika

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vložné konference Eurographics

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Detail projektu

Výuková laboratoř hardwarových předmětů

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj softwarových komponent pro distribuovaná prostředí

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.2001
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Vědecká práce studentů matematického zaměření

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Únava strojních komponent při víceosém namáhání se synchronizovanými a fázově posunutými složkami napětí

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.2001
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Matematické modelování svalových tkání

Trvání: 01.09.1998 - 28.08.2000
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Nanocrystalline coatings

Trvání: 01.07.1998 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Algoritmy počítačové grafiky a vizualizace dat (Česko-slovinská spolupráce)

Trvání: 01.01.1998 - 28.12.1999
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Magnetronové naprašování tenkých vrstev

Trvání: 01.01.1998 - 31.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nové systémy pro přípravu tenkých vrstev v plazmatu

Trvání: 01.01.1998 - 31.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Paralelizace počítačového zpracování úloh

Trvání: 01.01.1998 - 28.12.2002
Poskytovatel: Akademie věd České republiky ()
Detail projektu

Příprava řečového korpusu pro trénování klasifikátorů souvislé řeči v českém národním prostředí

Trvání: 01.01.1998 - 28.12.2000
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Rozpoznávání mluveného slovanského jazyka (češtiny)

Trvání: 01.01.1998 - 28.08.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Určení hnací síly v oblasti velkých deformací v případě spoje materiálně rozdílných mechanických vlastností (Česko-slovinská spolupráce)

Trvání: 01.01.1998 - 28.12.1999
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Využití a podpora superpočítačových technologií - projekt Lyra

Trvání: 01.01.1998 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Biomechanika dolní části močového traktu

Trvání: 01.01.1997 - 28.12.1999
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Centrum aplikované matematiky

Trvání: 01.01.1997 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Centrum pro výzkum kybernetických systémů

Trvání: 01.01.1997 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Dynamická analýza a optimalizace komplexních mechanických systémů

Trvání: 01.01.1997 - 28.12.1999
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Globální vlastnosti lokálně charakterizovaných tříd grafů

Trvání: 01.01.1997 - 28.12.1999
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Identifikace nestacionárních systémů

Trvání: 01.01.1997 - 28.12.1999
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Nový přístup k optimalitě a adaptivitě neurčitých systémů

Trvání: 01.01.1997 - 28.12.1999
Poskytovatel: Akademie věd České republiky ()
Detail projektu

Počítačová grafika a vizualizace dat v distribuovaném a paralelním prostředí - vytvoření vědeckého týmu

Trvání: 01.01.1997 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Teoreticko-experimentální výzkum predikce porušování konstrukcí s makrotrhlinami

Trvání: 01.01.1997 - 28.12.1999
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Topologické a variační metody řešení nelineárních okrajových úloh

Trvání: 01.01.1997 - 28.12.1999
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Teorie a aplikace hlasové komunikace v češtině

Trvání: 01.01.1996 - 28.12.2000
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Tvrdé a supertvrdé povlaky vytvořené nekonvenčními plazmovými procesy

Trvání: 01.01.1996 - 28.12.2001
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Vědecký tým pro fyziku plazmatu a plazmové technologie

Trvání: 01.01.1996 - 28.12.2000
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Patička