Přejít k obsahu

Publikační činnost

Přehled publikační činnosti je uveden ve výročních zprávách na úřední desce FAV.

Níže je k dispozici on-line výpis z databáze publikační činnosti v jednotlivých letech (Pozn. vzhledem k většímu počtu publikačních výsledků může trvat zobrazení výpisu déle).


Publikace za rok 2020

  Počet Rok
Počet titulů 3
HAJŽMAN, M., BULÍN, R., DYK, Š. Application of Multibody Dynamics in the Modelling of a Limited-Slip Differential. In Multibody Dynamics 2019 Proceeding of the 9th ECCOMAS Thematic Conference on Multibody Dynamics. Cham: Springer, 2020. s. 454-462. ISBN: 978-3-030-23131-6 , ISSN: 1871-3033
  Detail publikace
POLACH, P., HAJŽMAN, M., BULÍN, R. Approaches to Fibre Modelling in the Model of an Experimental Laboratory Mechanical System. In Multibody Dynamics 2019 Proceeding of the 9th ECCOMAS Thematic Conference on Multibody Dynamics. Cham: Springer, 2020. s. 231-238. ISBN: 978-3-030-23131-6 , ISSN: 1871-3033
  Detail publikace
BULÍN, R., HAJŽMAN, M. On the Numerical Treatment of Nonlinear Flexible Multibody Systems with the Use of Quasi-Newton Methods. In Multibody Dynamics 2019 Proceeding of the 9th ECCOMAS Thematic Conference on Multibody Dynamics. Cham: Springer, 2020. s. 332-339. ISBN: 978-3-030-23131-6 , ISSN: 1871-3033
  Detail publikace

Patička