Přejít k obsahu

Publikační činnost

Přehled publikační činnosti je uveden ve výročních zprávách na úřední desce FAV.

Níže je k dispozici on-line výpis z databáze publikační činnosti v jednotlivých letech (Pozn. vzhledem k většímu počtu publikačních výsledků může trvat zobrazení výpisu déle).


Publikace za rok 2019

  Počet Rok
Počet titulů 19
BOBKOV, V. Asymptotic relation for zeros of cross-product of Bessel functions and applications. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2019, roč. 472, č. 1, s. 1078-1092. ISSN: 0022-247X
  Detail publikace
RYJÁČEK, Z., VRÁNA, P., WANG, S. Closure for {K(1,4),K(1,4)+e}-free graphs. JOURNAL OF COMBINATORIAL THEORY SERIES B, 2019, roč. 134, č. January 2019, s. 239-263. ISSN: 0095-8956
  Detail publikace
LOBAZ, P. Coherent subhologram-based computer generated display hologram. Optics Express, 2019, roč. 27, č. 3, s. 2001-2015. ISSN: 1094-4087
  Detail publikace
KRÁL, , LENC, L. Czech Text Document Corpus v 2.0. In Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018). Francie: European Language Resources Association (ELRA), 2019. s. 4345-4348. ISBN: 979-10-95546-00-9
  Detail publikace
DYK, Š., RENDL, J., BYRTUS, M., SMOLÍK, L. Dynamic coefficients and stability analysis of finite-length journal bearings considering approximate analytical solutions of the Reynolds equation. TRIBOLOGY INTERNATIONAL, 2019, roč. 130, č. February 2019, s. 229-244. ISSN: 0301-679X
  Detail publikace
TENZER, R., FOROUGHI, I., HIRT, C., NOVÁK, P., PITOŇÁK, M. How to calculate Bouguer gravity data in planetary studies. Surveys in Geophysics, 2019, roč. 40, č. 1, s. 107-132. ISSN: 0169-3298
  Detail publikace
ZÍTEK, M., ZEMAN, P., KOTRLOVÁ, M., ČERSTVÝ, R. Impact of Al or Si addition on properties and oxidation resistance of magnetron sputtered Zr–Hf–Al/Si–Cu metallic glasses. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 2019, roč. 772, č. 25 JAN 2019, s. 409-417. ISSN: 0925-8388
  Detail publikace
KREJČOVÁ, M., HOLEČEK, M. Influence of Boundary Conditions on Stochastic Movement of Biological Molecular Motor. Amsterdam, Nizozemsko, 2019.
  Detail publikace
JAROŠ, M., MUSIL, J., HAVIAR, S. Interrelationships among macrostress, microstructure and mechanical behavior of sputtered hard Ti(Al,V)N films. MATERIALS LETTERS, 2019, roč. 235, č. 15 JAN 2019, s. 92-96. ISSN: 0167-577X
  Detail publikace
VLČEK, J., KOLENATÝ, D., KOZÁK, T., HOUŠKA, J., ČAPEK, J., KOS, Š. Ion-flux characteristics during low-temperature (300 °C) deposition of thermochromic VO2 films using controlled reactive HiPIMS. JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS, 2019, roč. 52, č. 2, s. „025205-1“-„025205-9“. ISSN: 0022-3727
  Detail publikace
KABELA, A. Long paths and toughness of k-trees and chordal planar graphs. DISCRETE MATHEMATICS, 2019, roč. 342, č. 1, s. 55-63. ISSN: 0012-365X
  Detail publikace
PITOŇÁK, M., ŠPRLÁK, M., NOVÁK, P., TENZER, R. Modelovanie regionálneho tiažového poľa z meraní družicovej misie GOCE. In Weigel, J. Družicové metody v geodézii a katastru. Brno: ECON publishing, 2019. s. 60-67. ISBN: 978-80-86433-72-1
  Detail publikace
HÜBNER, D., ROHAN, E., LUKEŠ, V., STINGL, M. Optimization of the porous material described by the Biot model. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES, 2019, roč. 156, č. January 2019, s. 216-233. ISSN: 0020-7683
  Detail publikace
KOS, Š., MUSIL, J., REMNEV, G. Overstoichiometric TMNx>1 transition metal nitrides: New generation of coatings. Daytona Beach, Florida, USA, 2019.
  Detail publikace
HOUŠKA, J., KOLENATÝ, D., VLČEK, J., BÁRTA, T., REZEK, J., ČERSTVÝ, R. Significant improvement of the performance of ZrO2/V1–xWxO2/ZrO2 thermochromic coatings by utilizing a second-order interference. SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS, 2019, roč. 191, č. MAR 2019, s. 365-371. ISSN: 0927-0248
  Detail publikace
MAREK, P., VÁVRA, F. Sports Betting Arbitrage in English Football. Bratislava, Slovensko, 2019.
  Detail publikace
SANTIAGO, J., FERNÁNDEZ-MARTÍNEZ, I., KOZÁK, T., ČAPEK, J., WENNBERG, A., MOLINA-ALDAREGUIA, J., BELLIDO-GONZÁLEZ, V., GONZÁLEZ-ARRABAL, R., MONCLÚS, M. The influence of positive pulses on HiPIMS deposition of hard DLC coatings. Surface and Coatings Technology, 2019, roč. 358, č. 25 JAN 2019, s. 43-49. ISSN: 0257-8972
  Detail publikace
SMOLÍK, L., RENDL, J., DYK, Š., POLACH, P., HAJŽMAN, M. Threshold stability curves for a nonlinear rotor-bearing system. JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION, 2019, roč. 442, č. March, s. 698-713. ISSN: 0022-460X
  Detail publikace
JAVDOŠŇÁK, D., MUSIL, J., SOUKUP, Z., HAVIAR, S., ČERSTVÝ, R., HOUŠKA, J. Tribological properties and oxidation resistance of tungsten and tungsten nitride films at temperatures up to 500 °C. TRIBOLOGY INTERNATIONAL, 2019, roč. 132, č. APR 2019, s. 211-220. ISSN: 0301-679X
  Detail publikace

Patička