Přejít k obsahu

Publikační činnost

Přehled publikační činnosti je uveden ve výročních zprávách na úřední desce FAV.

Níže je k dispozici on-line výpis z databáze publikační činnosti v jednotlivých letech (Pozn. vzhledem k většímu počtu publikačních výsledků může trvat zobrazení výpisu déle).Skinning and blending with rational envelope surfaces

Citace:
BIZZARRI, M., LÁVIČKA, M., KOSINKA, Skinning and blending with rational envelope surfaces. COMPUTER-AIDED DESIGN, 2017, roč. 87, č. June, s. 41-51. ISSN: 0010-4485
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Skinning and blending with rational envelope surfaces
Rok vydání: 2017
Autoři: RNDr. Michal Bizzarri Ph.D. , Doc. RNDr. Miroslav Lávička Ph.D. , Dr. Jiří Kosinka
Abstrakt EN: We continue the study of rational envelope (RE) surfaces. Although these surfaces are parametrized with the help of square roots, when considering an RE patch as the medial surface transform in 4D of a spatial domain it yields a rational parametrization of the domain’s boundary, i.e., the envelope of the corresponding 2-parameter family of spheres. We formulate efficient algorithms for G^1 data interpolation using RE surfaces and apply the developed methods to rational skinning and blending of sets of spheres and cones/cylinders, respectively. Our results are demonstrated on several computed examples of skins and blends with rational parametrizations.
Klíčová slova

Zpět

Patička