Přejít k obsahu

Publikační činnost

Přehled publikační činnosti je uveden ve výročních zprávách na úřední desce FAV.

Níže je k dispozici on-line výpis z databáze publikační činnosti v jednotlivých letech (Pozn. vzhledem k většímu počtu publikačních výsledků může trvat zobrazení výpisu déle).Natural frequency analysis of the dynamical system with clearance solved by harmonic balance method and additional frequency analysis

Citace:
DYK, Š., ZEMAN, V. Natural frequency analysis of the dynamical system with clearance solved by harmonic balance method and additional frequency analysis. In Applied Mechanics 2017 Conference Proceedings. Brno, Czech republic: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i., 2017. s. 21-24. ISBN: 978-80-87434-08-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Natural frequency analysis of the dynamical system with clearance solved by harmonic balance method and additional frequency analysis
Rok vydání: 2017
Místo konání: Brno, Czech republic
Název zdroje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.
Autoři: Ing. Štěpán Dyk , Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc.
Abstrakt EN: The paper focuses on the combination of the harmonic balance method (HBM) and subsequent usage of the frequency analysis to estimate the change of the natural frequencies of the mechanical system with clearance. The frequency analysis is performed using the time behaviour obtained by the numerical simulation of free vibration of the system with specifically chosen initial conditions. The application part concerns with a simple model of nuclear reactor.
Klíčová slova

Zpět

Patička