Přejít k obsahu

Publikační činnost

Přehled publikační činnosti je uveden ve výročních zprávách na úřední desce FAV.

Níže je k dispozici on-line výpis z databáze publikační činnosti v jednotlivých letech (Pozn. vzhledem k většímu počtu publikačních výsledků může trvat zobrazení výpisu déle).On the Performance of Various Integration Schemes with the Absolute Nodal Coordinate Formulation

Citace:
BULÍN, R., HAJŽMAN, M. On the Performance of Various Integration Schemes with the Absolute Nodal Coordinate Formulation. In Applied Mechanics 2017 Conference Proceedings. Brno: Ústav fyziky materiálů AV ČR, 2017. s. 11-14. ISBN: 978-80-87434-08-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On the Performance of Various Integration Schemes with the Absolute Nodal Coordinate Formulation
Rok vydání: 2017
Místo konání: Brno
Název zdroje: Ústav fyziky materiálů AV ČR
Autoři: Ing. Radek Bulín , Ing. Michal Hajžman Ph.D.
Abstrakt EN: The absolute nodal coordinate formulation (ANCF) is a modern finite element based method used in problems of flexible multibody dynamics. It uses the absolute coordinates of nodes and the slopes in nodes as the nodal coordinates. The benchmark problem of a flexible pendulum is used in order to investigate the performance of various time integration methods when using the ANCF. At first, the integration schemes with adaptive time step, which are already implemented in Matlab, are used. Then the classical Runge-Kutta method with the constant time step is implemented and its performance is shown. At last, the Newmark family methods are discussed and their benefits are pointed out.
Klíčová slova

Zpět

Patička