Přejít k obsahu

Publikační činnost

Přehled publikační činnosti je uveden ve výročních zprávách na úřední desce FAV.

Níže je k dispozici on-line výpis z databáze publikační činnosti v jednotlivých letech (Pozn. vzhledem k většímu počtu publikačních výsledků může trvat zobrazení výpisu déle).Softwarová implementace optického extenzometru

Citace:
HECZKO, J. Softwarová implementace optického extenzometru. In Studentská vědecká konference 2017 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů. Plzeň: ZČU v Plzni, 2017. s. 17-18. ISBN: 978-80-261-0706-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Software implementation of optical extensometer
Rok vydání: 2017
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Ing. Jan Heczko
Abstrakt CZ: Tento přı́spěvek se zabývá vyhodnocenı́m deformacı́ zkušebnı́ch vzorků na základě polohy kontrastnı́ch značek na fotografiı́ch.
Abstrakt EN: The contribution deals with assessing specimen deformation based on the position of high-contrast marks in photographs.
Klíčová slova

Zpět

Patička