Přejít k obsahu

Publikační činnost

Přehled publikační činnosti je uveden ve výročních zprávách na úřední desce FAV.

Níže je k dispozici on-line výpis z databáze publikační činnosti v jednotlivých letech (Pozn. vzhledem k většímu počtu publikačních výsledků může trvat zobrazení výpisu déle).Application of Multibody Dynamics in the Modelling of a Limited-Slip Differential

Citace:
HAJŽMAN, M., BULÍN, R., DYK, Š. Application of Multibody Dynamics in the Modelling of a Limited-Slip Differential. In Multibody Dynamics 2019 Proceeding of the 9th ECCOMAS Thematic Conference on Multibody Dynamics. Cham: Springer, 2020. s. 454-462. ISBN: 978-3-030-23131-6 , ISSN: 1871-3033
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Application of Multibody Dynamics in the Modelling of a Limited-Slip Differential
Rok vydání: 2020
Místo konání: Cham
Název zdroje: Springer
Autoři: doc. Ing. Michal Hajžman Ph.D. , Ing. Radek Bulín Ph.D. , Ing. Štěpán Dyk Ph.D.
Abstrakt EN: The paper is aimed at suitable approaches to the modelling and dynamical analysis of a special class of automotive differentials called limited-slip differentials. The design and function of the differential are briefly introduced and suitable multibody approaches to its modelling are proposed and discussed. The modelling formalism is based on Cartesian coordinates, while rigid bodies and their mutual interaction characterized by contact and friction forces and torques should be considered. Chosen numerical results documenting the effects of various differential model parameters are shown.
Klíčová slova

Zpět

Patička